Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej S.C.

792 610 356

Rejestr instytucji szkoleniowych

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek oswiatowych

Potwierdzenie uznania morskiej jednostki edukacyjnej 2017

Potwierdzenie uznania morskiej jednostki edukacyjnej 2016

Certyfikat Uznania Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej s.c.

Certyfikat ISO 9001:2008

  • Gdynia, Węglowa 11
  • 58 620 41 65
  • 792 610 356
  • 58 661 21 53
  • oszgm@post.pl