Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej S.C.

792 610 356

Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

VI/1 konwencji STCW

cena: 200 zł

Wymagania

BRAK

Inne

Świadectwo jest ważne bezterminowo

Terminy


22.01.2018-23.01.2018
05.02.2018-06.02.2018
19.02.2018-20.02.2018
05.03.2018-06.03.2018
19.03.2018-20.03.2018
09.04.2018-10.04.2018
23.04.2018-24.04.2018

 

Godzina rozpoczęcia

8:00

Pierwsza pomoc medyczna

VI/4.1 konwencji STCW

cena: 350 zł

Wymagania

Posiadanie świadectwa przeszkolenia z elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

Inne

Świadectwo jest ważne bezterminowo

Terminy

22.01.2018-24.01.2018
05.02.2018-07.02.2018
19.02.2018-21.02.2018
05.03.2018-07.03.2018
19.03.2018-21.03.2018
09.04.2018-11.04.2018
23.04.2018-25.04.2018

Godzina rozpoczęcia

8:00

Sprawowanie opieki medycznej na chorym ( medical care)

VI/4.2 konwencji STCW

cena: 500 zł

Wymagania

Posiadanie świadectwa przeszkolenia z pierwszej pomocy medycznej

Inne

Świadectwo jest ważne 5 lat

Terminy


  • 22.01.2017-25.01.2018
   05.02.2018-08.02.2018
   19.02.2018-22.02.2018
   05.03.2018-08.03.2018
   19.03.2018-22.03.2018
   09.04.2018-12.04.2018
   23.04.2018-26.04.2018

 

Godzina rozpoczęcia

8:00

Sprawowanie opieki medycznej na chorym – uaktualnienie

VI/4.2 konwencji STCW

cena: 200 zł

Wymagania

Posiadanie świadectwa przeszkolenia z medical care , które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia . W związku z nowym wymogiem Urzędu Morskiego prosimy do Środy do godziny 10:00 dostarczyć osobiście lub wysłać skan na maila, ostatniego Świadectwa Medical Care

Inne

Świadectwo jest ważne 5 lat

Terminy

24.01.2018
07.02.2018
21.02.2018
07.03.2018
21.03.2018
11.04.2018
25.04.2018

Godzina rozpoczęcia

14:30

Indywidualne techniki ratunkowe

VI/1 konwencji STCW

cena: 400 zł

Wymagania

brak wymagań wstępnych

Inne

Świadectwo jest ważne 5 lat

BASEN

Uczestnicy kursu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne strój kąpielowy, bądź kąpielówki , ręcznik i klapki, dowód osobisty.
Basen w hotelu Mercury (dawny Gdynia) ul. Armii Krajowej 22

Terminy

24.01.2018-26.01.2018
07.02.2018-09.02.2018
21.02.2018-23.02.2018
07.03.2018-09.03.2018
21.03.2018-23.03.2018
11.04.2018-13.04.2018
25.04.2018-27.04.2018




Godzina rozpoczęcia

8:00

Indywidualne techniki ratunkowe - uaktualnienie

VI/1 konwencji STCW

cena: 200 zł

Wymagania

Poprzednie świadectwo przeszkolenia w zakresie ITR, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia i 6-miesieczna praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat .  Dokumenty należy przynieść osobiście lub wysłać mailem ich skan oszgm@post.pl.

ABY OTRZYMAĆ CERYFIKAT:
należy do środy do godziny 12:00 złożyć dokumenty

Inne

Świadectwo jest ważne 5 lat

BASEN

Uczestnicy kursu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne strój kąpielowy, bądź kąpielówki , ręcznik i klapki, dowód osobisty.
Basen w hotelu Mercury (dawny Gdynia) ul. Armii Krajowej 22

Terminy

   KAŻDY CZWARTEK


Prosimy o wcześniejsze zapisy mailem lub telefonicznie, z adnotacja w jakim terminie będzie Państwo robili kurs.

 

Godzina rozpoczęcia

7:45 basen
w hotelu Mercury ( dawny Gdynia) ul. Armii Krajowej 22 

Po basenie nalezy zglosic sie do sekretariatu,
wypisac karte zgloszeniowa i dokonac oplaty

10:30 wykłady
w Ośrodku OSZGM

Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

VI/1 konwencji STCW

cena: 250 zł

Wymagania

BRAK

Inne

świadectwo jest ważne bezterminowo

Terminy

22.01.2018-24.01.2017
05.02.2018-07.02.2018
19.02.2018-21.02.2018
05.03.2018-07.03.2018
19.03.2018-21.03.2018
09.04.2018-11.04.2018
23.04.2018-25.04.2018

Godzina rozpoczęcia

13:00

Ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy

VI/1 konwencji STCW

cena: 300 zł

Wymagania

BRAK

Inne

Świadectwo jest ważne 5 lat

W czwartek odbywają się zajęcia praktyczne na poligonie. Uczestnicy poligonu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych.

Terminy

18.01.2018-19.01.2018
25.01.2018-27.01.2018
01.02.2018-02.02.2018
08.02.2018-10.02.2018
15.02.2018-16.02.2018
22.02.2018-24.02.2018
01.03.2018-02.03.2018
08.03.2018-10.03.2018
15.03.2018-16.03.2018
22.03.2018-24.03.2018
05.04.2018-06.04.2018
12.04.2018-14.04.2018
19.04.2018-20.04.2018
26.04.2018-28.04.2018

Godzina rozpoczęcia

14:00

Ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy – uaktualnienie

VI/1 konwencji STCW

cena: 200 zł

Wymagania

Aby otrzymać certyfikat ukończenia kursu tego samego dnia należy do środy do godziny 12:00 dostarczyć: świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia oraz 6-miesieczną praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat.

Kopie dokumentów należy dostarczyć osobiście lub wysłać mailem skan dokumentów (poprzednie świadectwo ochrony przeciwpożarowej oraz skan)

Inne

Świadectwo jest ważne 5 lat

W czwartek odbywają się zajęcia praktyczne na poligonie. Uczestnicy poligonu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych.

Terminy

Każdy czwartek

Godzina rozpoczęcia

14:00

Ochrona przeciwpożarowa – stopień wyższy

VI/3 konwencji STCW

cena: 400 zł

Wymagania

posiadanie świadectwa ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

Inne

Świadectwo jest ważne 5 lat

W czwartek odbywają się zajęcia praktyczne na poligonie. Uczestnicy poligonu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne  kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych.

Terminy


16.01.2018-19.01.2018
30.01.2018-02.02.2018
13.02.2018-16.02.2018
27.02.2018-02.03.2018
13.03.2018-16.03.2018
27.03.2018-02.03.2018
03.04.2018-06.04.2018
17.04.2018-20.04.2018

Godzina rozpoczęcia

11:00

Ochrona przeciwpożarowa – stopień wyższy - uaktualnienie

VI/3 konwencji STCW

cena: 200 zł

Wymagania

Aby otrzymać certyfikat ukończenia kursu tego samego dnia należy do środy do godziny 12:00 dostarczyć: świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia oraz 6-miesieczną praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat.

Kopie dokumentów należy dostarczyć osobiście lub wysłać mailem skan dokumentów (poprzednie świadectwo ochrony przeciwpożarowej oraz skan)

 

Inne

Świadectwo jest ważne 5 lat

W czwartek odbywają się zajęcia praktyczne na poligonie. Uczestnicy poligonu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne  kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych.

Terminy

18.01.2018
25.01.2018
01.02.2018
08.02.2018
15.02.2018
22.02.2018
01.03.2018
08.03.2018
15.03.2018
22.03.2018
01.03.2018
08.03.2018
15.03.2018
22.03.2018
29.03.2018
05.04.2018
19.04.2018

Godzina rozpoczęcia

12:00

Problematyka ochrony na statku

VI/6.1 konwencji STCW

cena: 200 zł

Wymagania

BRAK

Inne

Świadectwo jest ważne bezterminowo

Terminy

16.01.2018
30.01.2018
13.02.2018
27.02.2018
13.03.2018
27.03.2018
03.04.2018
17.04.2018

Godzina rozpoczęcia

9:00

Dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

VI/6.4 konwencji STCW

cena: 200 zł

Wymagania

BRAK

Inne

Świadectwo jest ważne bezterminowo

Terminy

16.01.2018
30.01.2018
13.02.2018
27.02.2018
13.03.2018
27.03.2018
03.04.2018
17.04.2018

Godzina rozpoczęcia

13:00

Oficera ochrony statku (Ship Security Officer)

VI/5 konwencji STCW , sekcja A-VI/5 kodu konwencji STCW

cena: 500 zł

Wymagania

Posiadanie 12-miesiecznej praktyki pływania na statkach morskich. Prosimy przynosić na kurs książeczkę żeglarska w celu zweryfikowania praktyki morskiej oraz jedno zdjęcie do świadectwa

Inne

Świadectwo jest ważne bezterminowo

Terminy

23.01.2018-24.01.2018
13.02.2018-14.02.2018
27.02.2018-28.02.2018
13.03.2018-14.03.2018
27.03.2018-28.03.2018
03.04.2018-04.04.2018
17.04.2018-18.04.2018

 

Godzina rozpoczęcia

09:00

Ratownika morskiego

VI/2.1 konwencji STCW

cena: 600 zł

Wymagania

Posiadanie aktualnego świadectwa w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych oraz posiadanie co najmniej 6-miesiecznej praktyki pływania na statkach morskich , 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo jest ważne 5 lat

Terminy

31.01.2018-02.02.2018
13.02.2018-15.02.2018
27.02.2018-01.03.2018
13.03.2018-15.03.2018
27.03.2018-29.03.2018
03.04.2018-05.04.2018
17.04.2018-19.04.2018

Godzina rozpoczęcia

08:00

Ratownika morskiego - uaktualnienie

VI/2.1 konwencji STCW

cena: 200 zł

Wymagania

Posiadanie aktualnego świadectwa w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych, świadectwa ratownika morskiego, które utraciło ważność nie później niż rok wstecz oraz posiadanie co najmniej 6-miesiecznej praktyki pływania na statkach morskich, 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo jest ważne 5 lat

Terminy

29.01.2018
12.02.2018
26.02.2018
12.03.2018
26.03.2018
16.04.2018

 

Godzina rozpoczęcia

08:00

Starszego ratownika

VI/2.2 konwencji STCW

cena: 1700 zł

Wymagania

Posiadanie ważnego świadectwa ratownika oraz ważnego świadectwa Indywidualnych Technik Ratunkowych

Inne

Świadectwo jest ważne 5 lat

Terminy

według zgłoszeń

 

Godzina rozpoczęcia

Starszego ratownika - uaktualnienie

VI/2.2 konwencji STCW

cena: ____ zł

Wymagania

Posiadanie ważnego świadectwa ratownika oraz ważnego świadectwa Indywidualnych Technik Ratunkowych

Inne

Świadectwo jest ważne 5 lat

Terminy

według zgłoszeń

 

Godzina rozpoczęcia

Wzakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej

VI/2.2 konwencji STCW

cena: ____ zł

Wymagania

__________

Inne

_______

Terminy

________

 

Godzina rozpoczęcia

________

 • Gdynia, Węglowa 11
 • 58 620 41 65
 • 792 610 356
 • 58 661 21 53
 • oszgm@post.pl