Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej S.C.

792 610 356

Szkolenie dydaktyczne dla instruktorów

cena: 700,00 zł

Wymagania

Wykształcenie średnie

Inne

Świadectwo dydaktyczne dla instruktorów jest ważne bezterminowo

Terminy

wrzesień 2018  ( 7 dni) – w zależności od zgłoszeń

osoby chętne prosimy o wcześniejszy zapis

Godzina rozpoczęcia

….

Szkolenie dydaktyczne dla instruktora szkolącego i egzaminującego na symulatorach

(w zakresie działu maszynowego)

Wymagania

Wykształcenie średnie

Inne

Świadectwo dydaktyczne dla instruktora szkolącego i egzaminującego na
symulatorach jest ważne bezterminowo

Terminy

….

Godzina rozpoczęcia

….

Przewóz ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)

sekcja B-V/b i B-V/c kodu konwencji STCW

Wymagania

BRAK

Inne

Świadectwo w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT) jest ważne bezterminowo

Terminy

16.08.2018-17.08.2018
30.08.2018-31.08.2018
06.09.2018-07.09.2018
20.09.2018-21.09.2018
4.10.2018-5.10.2018
18.10.2018-19.10.2018
15.11.2018-16.11.2018
29.11.2018-30.11.2018
13.12.2018-14.12.2018

Godzina rozpoczęcia

8:00

Dowodzenie siłownią okrętową

sekcja A-III/1 i A-III/2 konwencji STCW

cena: 1 700 zł

Wymagania

BRAK

Inne

Świadectwo w zakresie dowodzenia siłownią okrętową jest ważne bezterminowo

Terminy

21.08.2018-23.08.2018
28.08.2018-30.08.2018
04.09.2018-06.09.2018
18.09.2018-20.09.2018
2.10.2018-4.10.2018
16.10.2018-18.10.2018
13.11.2018-15.11.2018
27.11.2018-29.11.2018
4.12.2018-6.12.2018
11.12.2018-13.12.2018

Godzina rozpoczęcia

11:00

Eksploatacja zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych - stopień podstawowy

V/1-2 konwencji STCW

cena: 350 zł

Wymagania

posiadanie ważnych świadectw:

 • indywidualnych technik ratunkowych
 • ochrony przeciwpożarowej i stopnia podstawowego
 • bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
 • elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

Wymagane 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych stopnia podstawowego jest ważne bezterminowo

Terminy

27.08.2018-30.08.2018
03.09.2018-06.09.2018
17.09.2018-20.09.2018
1.10.2018-4.10.2018
15.10.2018-18.10.2018
12.11.2018-15.11.2018
26.11.2018-29.11.2018
10.12.2018-13.12.2018

 

Godzina rozpoczęcia

12:30

Eksploatacja zbiornikowców do przewozu produktów naftowych i chemikaliów - stopień podstawowy

V/1-1 konwencji STCW

cena: 350 zł

Wymagania

posiadanie ważnych świadectw:

 • indywidualnych technik ratunkowych
 • ochrony przeciwpożarowej i stopnia podstawowego
 • bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
 • elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

Wymagane 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych i chemikaliów stopnia podstawowego jest ważne bezterminowo

Terminy

29.08.2018-31.08.2018
05.09.2018-07.09.2018
19.09.2018-21.09.2018
3.10.2018-5.10.2018
17.10.2018-19.10.2018
14.11.2018-16.11.2018
12.12.2018-14.12.2018

Godzina rozpoczęcia

14:00

Kierowanie tłumem

V/2.4 konwencji STCW

cena: 200 zł

Wymagania

Do świadectwa w zakresie kierowania tłumem wymagane  jest 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo ukończenia szkolenia kierowanie tłumem zachowuje ważność 5 lat i podlega odnowieniu pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich, odbytej w okresie ostatnich 5 lat lub ukończenia odpowiedniego szkolenia.

 

Szkolenie w zakresie kierowania tłumem zobowiązani są posiadać kapitanowie, oficerowie i pozostali członkowie załogi wyznaczeni w rozkładzie alarmowym do pomocy w sytuacji zagrożenia na pokładzie statków pasażerskich.

 

Terminy

 

13.08.2018
27.08.2018
03.09.2018
17.09.2018
1.10.2018
15.10.2018
12.11.2018
26.11.2018
3.12.2018
10.12.2018

Godzina rozpoczęcia

9:00

W zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

V/2.5 konwencji STCW

cena: 200 zł

Wymagania

Do świadectwa wymagane jest  1 zdjęcie

Inne

Świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich jest ważne bezterminowo.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich są zobowiązani posiadać wszyscy członkowie załogi pełniący podane obowiązki ; wymóg ten nie dotyczy statków pasażerskich w żegludze krajowej do 12 M od portu schronienia.

Terminy

13.08.2018
27.08.2018
03.09.2018
17.09.2018
1.10.2018
15.10.2018
12.11.2018
26.11.2018
3.12.2018
10.12.2018

Godzina rozpoczęcia

14:00

W zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich

V/2.6 konwencji STCW

cena: 300 zł

Wymagania

Do świadectwa w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich wymagane jest 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo ukończenia szkolenia (zarządzanie kryzysowe) zachowuje ważność 5 lat i podlega odnowieniu pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich, odbytej w okresie ostatnich 5 lat lub ukończenia odpowiedniego szkolenia.

Szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowe zobowiązani są posiadać kapitanowie, starsi mechanicy , starsi oficerowie, drudzy oficerowie mechanicy oraz wszystkie osoby wpisane na listę alarmową, ponoszące odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów w sytuacji zagrożenia na pokładzie statku pasażerskiego; wymóg ten nie dotyczy członków załogi statków pasażerskich w żegludze krajowej uprawnionych do przewozu nie więcej niż 50 pasażerów.

Terminy

28.08.2018-29.08.2018
04.09.2018-05.09.2018
18.09.2018-19.09.2018
2.10.2018-3.10.2018
16.10.2018-17.10.2018
13.11.2018-14.11.2018
27.11.2018-28.11.2018
4.12.2018-5.12.2018
11.12.2018-12.12.2018

Godzina rozpoczęcia

9:00

W zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro

V/2.7 konwencji STCW

cena: 300 zł

Wymagania

Do świadectwa wymagane jest 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo ukończenia szkolenia (szczelność kadłuba) zachowuje ważność 5 lat i podlega odnowieniu pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich, odbytej w okresie ostatnich 5 lat lub ukończenia odpowiedniego szkolenia.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro  zobowiązani są posiadać kapitanowie, starsi mechanicy , starsi oficerowie, drudzy oficerowie mechanicy oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za zaokrętowanie pasażerów, załadunek, wyładunek i opiekę nad ładunkiem oraz zamykanie otworów w kadłubie zewnętrznym na statkach typu ro-ro.; wymóg ten nie dotyczy statków pasażerskich w żegludze krajowej do 13 Mm od portu schronienia.

 

 

 

Terminy

28.08.2018-30.08.2018
04.09.2018-06.09.2018
18.09.2018-20.09.2018
2.10.2018-4.10.2018
16.10.2018-18.10.2018
13.11.2018-15.11.2018
27.11.2018-29.11.2018
4.12.2018-6.12.2018
11.12.2018-13.12.2018

Godzina rozpoczęcia

14:00

ISM Code w zakresie znajomości Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu

konwencja SOLAS – rozdział IX

cena: 300 zł

Wymagania

Do uzyskania świadectwa w zakresie ISM Code nie ma wymagań wstępnych

Inne

Świadectwo (ISM Code)  jest ważne bezterminowo

czas trwania-2 dni

Terminy

w zależności od zgłoszeń

Godzina rozpoczęcia

9:00

Dane kontaktowe:

 • Gdynia, ul. Węglowa 11
 • 58 620 41 65
 • 792 610 356
 • 58 661 21 53
 • oszgm@post.pl

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej S.C.

strzałka