Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej S.C.

792 610 356

Szkolenie dydaktyczne dla instruktorów

cena: 700,00 zł

Wymagania

Wykształcenie średnie

Inne

Świadectwo dydaktyczne dla instruktorów jest ważne bezterminowo

Terminy

  ( 7 dni) – w zależności od zgłoszeń

osoby chętne prosimy o wcześniejszy zapis

Godzina rozpoczęcia

….

Szkolenie dydaktyczne dla instruktora szkolącego i egzaminującego na symulatorach

(w zakresie działu maszynowego)

Wymagania

Wykształcenie średnie

Inne

Świadectwo dydaktyczne dla instruktora szkolącego i egzaminującego na
symulatorach jest ważne bezterminowo

Terminy

….

Godzina rozpoczęcia

….

Przewóz ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)

sekcja B-V/b i B-V/c kodu konwencji STCW

Wymagania

BRAK

Inne

Świadectwo w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT) jest ważne bezterminowo

Terminy

Plan kursów – 2019 r. :
rozpoczęcie – co drugi czwartek :

1.  16.05 – 17.05.2019
2.  30.05 – 31.05.2019
3.  13.06 – 14.06.2019
4.  27.06 – 28.06.2019
5.  04.07 – 05.07.2019
6.  18.07 -19.07.2019
7.  08.08 – 09.08.2019
8.  29.08 – 30.08.2019

Godzina rozpoczęcia

8:00

Dowodzenie siłownią okrętową

sekcja A-III/1 i A-III/2 konwencji STCW

cena: 1 700 zł

Wymagania

BRAK

Inne

Świadectwo w zakresie dowodzenia siłownią okrętową jest ważne bezterminowo

Terminy

   Plan kursów – 2019 r. :
rozpoczęcie -co drugi wtorek

1.     14.05 – 16.05.2019
2.     28.05 – 30.05.2019
3.     04.06 – 06.06.2019
4.    18.06 – 20.06.2019
5.     02.07 – 04.07.2019
6.    16.07 – 18.07.2019
7.     30.07 – 01.08.2019
8.     06.08 – 08.08.2019
9.     27.08 – 29.08.2019

  

Godzina rozpoczęcia

11:00

Eksploatacja zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych - stopień podstawowy

V/1-2 konwencji STCW

cena: 350 zł

Wymagania

posiadanie ważnych świadectw:

 • indywidualnych technik ratunkowych
 • ochrony przeciwpożarowej i stopnia podstawowego
 • bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
 • elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

Wymagane 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych stopnia podstawowego jest ważne bezterminowo

Terminy

Plan kursów – 2019 r. :
rozpoczęcie – co drugi poniedziałek :

1.  13.05 – 16.05.2019
2.  27.05 – 30.05.2019
3.  03.06 – 06.06.2019
4.  17.06 – 30.06.2019
5.  01.07 – 04.07.2019
6.  15.07-18.07.2019
7.  29.07 – 01.08.2019
8.   05.08 – 08.08.2019
9.  26.08 – 29.08.2019

Godzina rozpoczęcia

12:30

Eksploatacja zbiornikowców do przewozu produktów naftowych i chemikaliów - stopień podstawowy

V/1-1 konwencji STCW

cena: 350 zł

Wymagania

posiadanie ważnych świadectw:

 • indywidualnych technik ratunkowych
 • ochrony przeciwpożarowej i stopnia podstawowego
 • bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
 • elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

Wymagane 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych i chemikaliów stopnia podstawowego jest ważne bezterminowo

Terminy

Plan kursów – 2019 r. :
rozpoczęcie – co druga środa :

1.  15.05 – 17.05.2019
2.  29.05 – 31.05.2019
3.  05.06 – 07.06.2019
4.  19.06 – 21.06.2019
5.  03.07 – 05.07.2019
6.  17.07 – 19.07.2019
7.  31.07 – 02.08.2019
8.  07.08 – 09.08.2019
9. 28.08 – 30.08.2019

 

Godzina rozpoczęcia

14:00

Kierowanie tłumem

V/2.4 konwencji STCW

cena: 200 zł

Wymagania

Do świadectwa w zakresie kierowania tłumem wymagane  jest 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo ukończenia szkolenia kierowanie tłumem zachowuje ważność 5 lat i podlega odnowieniu pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich, odbytej w okresie ostatnich 5 lat lub ukończenia odpowiedniego szkolenia.

 

Szkolenie w zakresie kierowania tłumem zobowiązani są posiadać kapitanowie, oficerowie i pozostali członkowie załogi wyznaczeni w rozkładzie alarmowym do pomocy w sytuacji zagrożenia na pokładzie statków pasażerskich.

 

Terminy

Plan kursów – 2019 r. :
rozpoczęcie – co drugi poniedziałek :

1.   13.05.2019
2.   27.05.2019
3.   03.06.2019
4.   17.06.2019
5.   01.07.2019
6.   15.07.2019
7.    29.07.2019
8.   12.08.2019
9.    26.08.2019

Godzina rozpoczęcia

9:00

W zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

V/2.5 konwencji STCW

cena: 200 zł

Wymagania

Do świadectwa wymagane jest  1 zdjęcie

Inne

Świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich jest ważne bezterminowo.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich są zobowiązani posiadać wszyscy członkowie załogi pełniący podane obowiązki ; wymóg ten nie dotyczy statków pasażerskich w żegludze krajowej do 12 M od portu schronienia.

Terminy

Plan kursów – 2019 r. :
rozpoczęcie – co drugi poniedziałek :

1.   13.05.2019
2.   27.05.2019
3.   03.06.2019
4.   17.06.2019
5.   01.07.2019
6.   15.07.2019
7.    29.07.2019
8.   12.08.2019
9.    26.08.2019

Godzina rozpoczęcia

14:00

W zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich

V/2.6 konwencji STCW

cena: 300 zł

Wymagania

Do świadectwa w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich wymagane jest 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo ukończenia szkolenia (zarządzanie kryzysowe) zachowuje ważność 5 lat i podlega odnowieniu pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich, odbytej w okresie ostatnich 5 lat lub ukończenia odpowiedniego szkolenia.

Szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowe zobowiązani są posiadać kapitanowie, starsi mechanicy , starsi oficerowie, drudzy oficerowie mechanicy oraz wszystkie osoby wpisane na listę alarmową, ponoszące odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów w sytuacji zagrożenia na pokładzie statku pasażerskiego; wymóg ten nie dotyczy członków załogi statków pasażerskich w żegludze krajowej uprawnionych do przewozu nie więcej niż 50 pasażerów.

Terminy

Plan kursów – 2019 r. :
rozpoczęcie – co drugi wtorek :

1.  14.05 – 15.05.2019
2.  28.05 – 29.05.2019
3.  04.06 – 05.06.2019
4.  18.06 – 19.06.2019
5.  02.07 -03.07.2019
6.  16.07 – 17.07.2019
7.   29.07 – 30.07.2019
8.   13.08 – 14.08.2019
9.   27.08 – 28.08.2019

 

Godzina rozpoczęcia

9:00

W zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro

V/2.7 konwencji STCW

cena: 300 zł

Wymagania

Do świadectwa wymagane jest 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo ukończenia szkolenia (szczelność kadłuba) zachowuje ważność 5 lat i podlega odnowieniu pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich, odbytej w okresie ostatnich 5 lat lub ukończenia odpowiedniego szkolenia.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro  zobowiązani są posiadać kapitanowie, starsi mechanicy , starsi oficerowie, drudzy oficerowie mechanicy oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za zaokrętowanie pasażerów, załadunek, wyładunek i opiekę nad ładunkiem oraz zamykanie otworów w kadłubie zewnętrznym na statkach typu ro-ro.; wymóg ten nie dotyczy statków pasażerskich w żegludze krajowej do 13 Mm od portu schronienia.

 

 

 

Terminy

Plan kursów – 2019 r. :
rozpoczęcie – co drugi wtorek :

1.  14.05 – 16.05.2019
2.  28.05 – 30.05.2019
3.  04.06 – 06.06.2019
4.  02.07 – 04.07.2019
5.  16.07 – 18.07.2019
6.   30.07 – 01.08.2019
7.   27.08 – 29.08.2019

 

Godzina rozpoczęcia

14:00

ISM Code w zakresie znajomości Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu

konwencja SOLAS – rozdział IX

cena: 300 zł

Wymagania

Do uzyskania świadectwa w zakresie ISM Code nie ma wymagań wstępnych

Inne

Świadectwo (ISM Code)  jest ważne bezterminowo

czas trwania-2 dni

Terminy

w zależności od zgłoszeń

Godzina rozpoczęcia

9:00

Dane kontaktowe:

 • Gdynia, ul. Węglowa 11
 • 58 620 41 65
 • 792 610 356
 • 58 661 21 53
 • oszgm@post.pl

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej S.C.

strzałka