Certyfikaty

Rejestr instytucji szkoleniowych

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych

Certyfikat uznania i zakres działalności szkoleniowej 2018

Potwierdzenie uznania morskiej jednostki edukacyjnej 2017

Potwierdzenie uznania morskiej jednostki edukacyjnej 2016

Certyfikat Uznania Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej s.c.

Certyfikat ISO 9001:2015