Jak zdobyć książeczkę żeglarską?

Książeczka żeglarska jest podstawowym dokumentem marynarzy. Nie ma obowiązku jej wyrabiania, jednak bywa bardzo przydatna przy pracy na morzu. Potwierdza tożsamość oraz dokumentuje doświadczenie zawodowe. Na podstawie książeczki żeglarskiej można ponad to przekraczać granicę morską oraz przebywać w dowolnym porcie na świecie. Dodatkowo, ma status paszportu służbowego, dlatego umożliwia powrót do Polski nie tylko drogą morską. Sprawdźmy, jakie kroki trzeba podjąć, aby ją zdobyć?

 

Książeczka żeglarska w 3 krokach

  1. Pierwszym krokiem jest odbycie niezbędnych kursów, których świadectwa należy dołączyć do wniosku urzędowego. Podstawowym z nich jest świadectwo bezpieczeństwa, które można uzyskać po odbyciu zintegrowanego kursu bezpieczeństwa dla marynarzy. W jego skład wchodzą 4 szkolenia podstawowe: w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych, elementarnej pomocy medycznej, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. Szkolenie trwa 6 dni.
  2. Pod odbyciu kursów można przejść do kroku formalnego. Należy do niego złożenie wniosku o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej do dyrektora urzędu morskiego. Wniosek musi zawierać nasze dane i opis znaków szczególnych, a także dokumenty dodatkowe: 3 kolorowe fotografie paszportowe, świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego, świadectwo zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na statku, kwestionariusz paszportowy, kserokopię dowodu osobistego oraz dowód wniesienia opłaty.
  3. Na podstawie kursu zintegrowanego można złożyć w Urzędzie Morskim również wniosek o wydanie świadectwa młodszego marynarza, młodszego motorzysty, lub młodszego kucharza.
  4. Książeczkę żeglarską należy odebrać osobiście, okazując do wglądu dowód osobisty. Może to zrobić osoba upoważniona, ale wówczas musi mieć przy sobie upoważnienie poświadczone notarialnie.

 

Dokumenty dodatkowe

W szczególnych sytuacjach do wniosku należy dołączyć dokumenty dodatkowe. Z takimi przypadkami będziemy mieć do czynienia wówczas, gdy osoba składająca wniosek jest:

  • Uczniem szkoły ponadgimnazjalnej lub studentem. Składa się wówczas dodatkowo wniosek dyrektora szkoły lub rektora o skierowaniu ucznia/studenta na praktykę, ujętą w programie kształcenia.
  • Osobą niepełnoletnią. Potrzebna jest wtedy zgoda rodziców lub opiekunów prawnych oraz oświadczenie armatora statku o zawartej z wnioskodawcą umowie w celu przygotowania zawodowego.
  • Osoba, która nie odbyła kursu podstawowego. W takiej sytuacji potrzebne jest oświadczenie armatora statku o zawartej z wnioskodawcą umowie o pracę lub dyplom/świadectwo morskie (w tym świadectwo młodszego marynarza, motorzysty czy kucharza).

 

Po uzyskaniu odpowiedniej praktyki pływania w dziale maszynowym lub w dziale pokładowym, można podnieść kwalifikacje kończąc kolejne szkolenie oraz zdając egzamin państwowy przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną . Kolejnymi kursami można dojść aż do stopnia Kapitana Żeglugi Wielkiej bądź Starszego Mechanika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *