Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej S.C.

792 610 356
58 620-41-65

oszgm@post.pl kursyweglowa@wp.pl

Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

VI/1 konwencji STCW

cena: 250 zł

Wymagania

BRAK

Inne

Świadectwo w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej jest ważne bezterminowo

Terminy

Plan kursów – 2020 r. :
rozpoczęcie -co drugi poniedziałek

1.   03.02 – 04.02.2020
2. 
 17.02-18.02.2020
3.    02.03- 03.03.2020
4.  16.03 – 17.03.2020
5.  30.03 – 01.04.2020
6.  20.04 – 21.04.2020

Godzina rozpoczęcia

8:00

Pierwsza pomoc medyczna

VI/4.1 konwencji STCW

cena: 400 zł

Wymagania

Posiadanie świadectwa przeszkolenia z elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

 

Prosimy o przesłanie skanu w/w certyfikatu przed rozpoczęciem kursu na adres mailowy: oszgm@post.pl

 

Inne

Świadectwo w zakresie pierwszej pomocy medycznej jest ważne bezterminowo

Terminy

               Plan kursów – 2020 r. :
    rozpoczęcie -co drugi poniedziałek

1.   03.02 – 05.02.2020
2.   17.02 – 19.02.2020
3.   02.03 – 04.03.2020
4.   16.03 – 18.03.2020
5.   30.03 – 01.04.2020
6.   20.04 – 22.04.2020

Godzina rozpoczęcia

8:00

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym (medical care)

VI/4.2 konwencji STCW

cena: 600 zł

Wymagania

Posiadanie świadectwa w zakresie elementarnej pomocy medycznej  oraz świadectwa w zakresie  pierwszej pomocy medycznej

 

Prosimy o przesłanie skanu w/w certyfikatów przed rozpoczęciem kursu na adres mailowy: oszgm@post.pl

Inne

Świadectwo w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care) jest ważne 5 lat

Terminy

 •           Plan kursów – 2020 r. :
       rozpoczęcie -co drugi poniedziałek

  1.   03.02 – 06.02.2020
  2.   17.02 – 20.02.2020
  3.   02.03 – 05.03.2020
  4.   16.03 – 19.03.2020
  5.   30.03 – 02.04.2020
  6.   20.04 – 23.04.2020

Godzina rozpoczęcia

8:00

Sprawowanie opieki medycznej na chorym - uaktualnienie

VI/4.2 konwencji STCW

cena: 250 zł

Wymagania

Posiadanie świadectw przeszkolenia w zakresie  elementarnej pomocy medycznej, pierwszej pomocy medycznej oraz sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care) , które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia .

Prosimy o przesłanie skanu w/w certyfikatów przed rozpoczęciem kursu na adres mailowy: oszgm@post.pl

Inne

Świadectwo w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care) jest ważne 5 lat

Terminy

Plan kursów – 2020 r. :
rozpoczęcie – co druga środa

 1. 05.02.2020
2.  19.02.2020
 3.  04.03 .2020
4.  18.03.2020
5.  01.04.2020
6.  22.04.2020

Godzina rozpoczęcia

14:30

Indywidualne techniki ratunkowe

VI/1 konwencji STCW

cena: 450 zł

Wymagania

brak wymagań wstępnych do przystąpienia do kursu ITR (indywidualne techniki ratunkowe )

Inne

Świadectwo w zakresie ITR jest ważne 5 lat

BASEN

Uczestnicy kursu ITR zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne strój kąpielowy lub  kąpielówki , ręcznik, czepek  i klapki, dowód osobisty.
Basen na Pływalni Krytej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – Gdynia , Aleja Jana Pawła II 3

Zajęcia praktyczne na basenie odbywają się w środę .

 

Terminy

Plan kursów – 2020 r. :
rozpoczęcie – co druga środa

               1. 05.02 – 07.02.2020 
               2.  19.02 – 21.02.2020
               3.  04.03 – 06.03.2020
              4.  18.03 – 20.03.2020
              5.  01.04 – 03.04.2020
              6.   22.04 – 26.04.2020

Godzina rozpoczęcia

7:30

Indywidualne techniki ratunkowe - uaktualnienie

VI/1 konwencji STCW

cena: 250 zł

Wymagania

Poprzednie świadectwo przeszkolenia w zakresie ITR  (Indywidualne Techniki Ratunkowe), które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia i 6-miesieczna praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat .  Dokumenty należy przynieść osobiście lub wysłać mailem ich skan oszgm@post.pl.

 

Inne

Świadectwo w zakresie ITR jest ważne 5 lat

BASEN

Uczestnicy kursu ITR zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne strój kąpielowy, bądź kąpielówki (przylegające) , ręcznik, czepek i klapki, dowód osobisty.

Zajęcia praktyczne na pływalni Krytej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
– Gdynia , Aleja Jana Pawła II 3

Terminy

    • KAŻDA ŚRODA

   

Ze względu na dużą ilość osób chętnych i ograniczenie osób, które możemy przyjąć na jedno szkolenie,  prosimy o wcześniejsze  zgłoszenia i dostarczenie dokumentów osobiście lub przesłanie  mailem, z adnotacją w jakim terminie będą Państwo robili kurs.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW. 

 

 


Godzina rozpoczęcia

7:30  – wykłady
w Ośrodku OSZGM
11.00
– zajęcia praktyczne na basenie na Pływalni Krytej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
– Gdynia , Aleja Jana Pawła II 3

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

VI/1 konwencji STCW

cena: 250 zł

Wymagania

BRAK

Inne

świadectwo w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólne jest ważne bezterminowo

Terminy

Plan kursów – 2020 r. :
rozpoczęcie – co drugi czwartek
1.   06.02 – 08.02.2020
2. 
  20.02- 22.02.2020
3.   05.03- 07.03.2020
4.   19.03 – 21.03.2020
5.   02.04 – 04.04.2020
6.   23.04 – 25.04.2020

   

Godzina rozpoczęcia

13:00

Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy

VI/1 konwencji STCW

cena: 350 zł

Wymagania

Na kursy pożarowe stopnia podstawowego brak jest wymagań wstępnych.

Inne

Świadectwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego  jest ważne 5 lat

W czwartek  odbywają się zajęcia praktyczne (poligon pożarowy). Uczestnicy poligonu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych.

od 1 stycznia 2019 zajęcia praktyczne będę odbywać się w środy.

Terminy

 

                              Plan kursów – 2020 r.

kurs 3 -dniowy – rozpoczęcie – co drugi poniedziałek, godz. 14.00

       1.  03.02 – 05.02.2020
       2. 17.02 – 19.02.2020
       3.  02.03 – 04.03.2020
       4.  16.03 – 18.03.2020
      5.   20.04 – 22.04.2020

 

          kurs 2-dniowy – rozpoczęcie – co drugi wtorek , godz. 8.00

                                                    1.   28.01  – 29.01.2020
                                                     2.   11.02 – 12.02.2020
                                                     3.   25.02 – 26.02.2020
                                                     4.  10.03 – 11.03.2020
                                                     5.  24.03 – 25.03.2020
                                                     6.  07.04 – 08.04.2020
                                                     7.  28.04 – 29.04.2020                                     
                                                   

 

Godzina rozpoczęcia

14:00

Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy - uaktualnienie

VI/1 konwencji STCW

cena: 250 zł

Wymagania

Poprzednie świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego , które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia i 6-miesieczna praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat .  Dokumenty należy przynieść osobiście lub wysłać mailem ich skan oszgm@post.pl.

Kopie dokumentów należy dostarczyć osobiście lub wysłać mailem : oszgm@post.pl


 

Inne

Świadectwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego  jest ważne 5 lat

W środę odbywają się zajęcia praktyczne (poligon pożarowy). Uczestnicy poligonu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych.

Terminy

KAŻDA ŚRODA

 

 

 

 

 

Godzina rozpoczęcia

14:00

Ochrona przeciwpożarowa - stopień wyższy

VI/3 konwencji STCW

cena: 500 zł

Wymagania

posiadanie aktualnego świadectwa ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

Inne

Świadectwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego  jest ważne 5 lat

W czwartek odbywają się zajęcia praktyczne na poligonie. Uczestnicy poligonu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne  kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych.

Terminy

 

Plan kursów – 2020
 rozpoczęcie, co drugi czwartek :
1.   30.01 – 01.02.2020
2.   13.02  – 15.02.2020
3.   27.02 – 29.02.2020
4.   12.03 – 14.03.2020
5.   26.03 – 28.03.2020
6.   09.04 – 11.04.2020

Godzina rozpoczęcia

11:00

Ochrona przeciwpożarowa - stopień wyższy - uaktualnienie

VI/3 konwencji STCW

cena: 250 zł

Wymagania

Posiadanie aktualnego przeszkolenia w zakresie ochrony stopnia podstawowego oraz przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia oraz 6-miesieczną praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat.

Kopie dokumentów należy dostarczyć osobiście lub wysłać mailem skan dokumentów (poprzednie świadectwo ochrony przeciwpożarowej oraz skan)

 

Inne

Świadectwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego  jest ważne 5 lat

W czwartek odbywają się zajęcia praktyczne (poligon pożarowy). Uczestnicy poligonu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne  kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych.

Terminy

Plan kursów – 2020 r. :

                                              rozpoczęcie , czwartek

1.  30.01.2020
2. 13.02.2020
3.  27.02.2020
4.  12.03.2020
5.  26.03.2020
6.  09.04.2020
7.  16.04.2020
8.  30.04.2020

 

Godzina rozpoczęcia

8:00
Prosimy być najpóźniej  o 7.45 w celu uzupełnienia dokumentów

Problematyka ochrony na statku

VI/6.1 konwencji STCW

cena: 200 zł

Wymagania

BRAK

Inne

Świadectwo w zakresie problematyki ochrony na statku ( security awarness) jest ważne bezterminowo

Terminy

         

         Plan kursów – 2020 r :
     rozpoczęcie – co drugi poniedziałek :

          1.      27.01.2020 – odwołany
          2.     10.02.2020
          3.     24.02.2020
          4.     09.03.2020
          5.     23.03.2020
          6.     06.04.2020
          7.     27.04.2020

Godzina rozpoczęcia

9:00

Dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

VI/6.4 konwencji STCW

cena: 200 zł

Wymagania

BRAK

Inne

Świadectwo dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony ( security duties) jest ważne bezterminowo

Terminy

        Plan kursów – 2020 r :
     rozpoczęcie – co drugi poniedziałek :
          1.      27.01.2020 – odwołany
          2.     10.02.2020
          3.     24.02.2020
          4.     09.03.2020
          5.     23.03.2020
          6.     06.04.2020
          7.     27.04.2020

Godzina rozpoczęcia

11:00

Oficera ochrony statku (Ship Security Officer)

VI/5 konwencji STCW , sekcja A-VI/5 kodu konwencji STCW

cena: 600 zł

Wymagania

Posiadanie 12-miesiecznej praktyki pływania na statkach morskich. Prosimy przynosić na kurs książeczkę żeglarska w celu zweryfikowania praktyki morskiej oraz jedno zdjęcie do świadectwa

Inne

Świadectwo Oficera Ochrony Statku (SSO) jest ważne bezterminowo

 

Terminy

               Plan kursów – 2020 r :

rozpoczęcie – co drugi wtorek :

           1. 28.01 – 29.01.2020
           2. 11.02 – 12.02.2020
           3.  25.02 – 26.02.2020
           4.  10.03 – 11.03.2020
           5.  24.03 – 25.03.2020
           6.  06.04 – 07.04.2020
           7.  27.04 – 28.04.2020       

Godzina rozpoczęcia

09:00

Ratownika morskiego

VI/2.1 konwencji STCW

cena: 600 zł

Wymagania

Posiadanie aktualnego świadectwa w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych (ITR) oraz posiadanie co najmniej 6-miesiecznej praktyki pływania na statkach morskich , 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo Ratownika morskiego jest ważne 5 lat

Terminy

         

        Plan kursów – 2020 r :
rozpoczęcie – co drugi poniedziałek :

     1.    27.01 – 29.01.2020
     2.    10.02 – 12.02.2020
     3.    24.02 – 26.02.2020
     4.   09.03 – 11.03.2020
     5.   23.03 – 25.03.2020
     6.   06.04 – 08.04.2020
     7.   27.04 – 29.04.2020

Godzina rozpoczęcia

08:00

Ratownika morskiego - uaktualnienie

VI/2.1 konwencji STCW

cena: 250 zł

Wymagania

Posiadanie aktualnego świadectwa w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych (ITR), świadectwa ratownika morskiego, które utraciło ważność nie później niż rok wstecz oraz posiadanie co najmniej 6-miesiecznej praktyki pływania na statkach morskich, 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo Ratownika morskiego jest ważne 5 lat

Terminy


Plan kursów – 2020 r. :

rozpoczęcie , piątek

     1.  31.01.2020
     2.  14.02.2020
     3.   28.02.2020
     4.  13.03.2020
     5.  27.03.2020
     6.  10.04.2020 
     7.  17.04.2020

Godzina rozpoczęcia

12:00

Starszego ratownika

VI/2.2 konwencji STCW

cena: 1700 zł

Wymagania

Posiadanie ważnego świadectwa ratownika oraz ważnego świadectwa Indywidualnych Technik Ratunkowych (ITR)

Inne

Świadectwo Starszego ratownika jest ważne 5 lat

Terminy

według zgłoszeń

 

Godzina rozpoczęcia

Starszego ratownika - uaktualnienie

VI/2.2 konwencji STCW

cena: ____ zł

Wymagania

Posiadanie ważnego świadectwa ratownika oraz ważnego świadectwa Indywidualnych Technik Ratunkowych(ITR)

Inne

Świadectwo Starszego ratownika jest ważne 5 lat

Terminy

według zgłoszeń

 

Godzina rozpoczęcia

W zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej

VI/2.2 konwencji STCW

cena: ____ zł

Wymagania

__________

Inne

_______

Terminy

________

 

Godzina rozpoczęcia

________

Dane kontaktowe:

 • Gdynia, ul. Węglowa 11
 • 58 620 41 65
 • 792 610 356
 • 58 661 21 53
 • oszgm@post.pl
 • kursyweglowa@wp.pl

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej S.C. Realizacja: Prestacity.pl