Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej S.C.

792 610 356
58 620-41-65

oszgm@post.pl kursyweglowa@wp.pl

Szkolenie dydaktyczne dla instruktorów

cena: 700,00 zł

Wymagania

Wykształcenie średnie

Inne

Świadectwo dydaktyczne dla instruktorów jest ważne bezterminowo

Terminy

  ( 7 dni) – w zależności od zgłoszeń

osoby chętne prosimy o wcześniejszy zapis

Godzina rozpoczęcia

….

Szkolenie dydaktyczne dla instruktora szkolącego i egzaminującego na symulatorach

(w zakresie działu maszynowego)

Wymagania

Wykształcenie średnie

Inne

Świadectwo dydaktyczne dla instruktora szkolącego i egzaminującego na
symulatorach jest ważne bezterminowo

Terminy

….

Godzina rozpoczęcia

….

Przewóz ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)

sekcja B-V/b i B-V/c kodu konwencji STCW

Wymagania

BRAK

Inne

Świadectwo w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT) jest ważne bezterminowo

Terminy

 

Plan kursów – 2020 r. :

rozpoczęcie – co drugi czwartek :

1  30.01 – 31.01.2020
2. 13.02 – 14.02.2020
3.  27.02 – 28.02.2020
4.  12.03 – 13.03.2020
5.  26.03 – 27.03.2020
6.  09.04 – 10.04.2020
7.  16.04 – 17.04.2020

Godzina rozpoczęcia

8:00

Dowodzenie siłownią okrętową

sekcja A-III/1 i A-III/2 konwencji STCW

cena: 1 700 zł

Wymagania

BRAK

Inne

Świadectwo w zakresie dowodzenia siłownią okrętową jest ważne bezterminowo

Terminy

 

                                                Plan kursów – 2020 r. :
                                         rozpoczęcie -co drugi wtorek

                         1.  28.01 – 30.01.2020
                         2. 11.02 – 13.02.2020
                         3.  25.02 – 27.02.2020
                         4.  10.03 – 12.03.2020
                        5.  24.03 – 26.03.2020
                        6.  06.04 – 08.04.2020
                        7.  27.04 – 29.04.2020

Godzina rozpoczęcia

11:00

Eksploatacja zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych - stopień podstawowy

V/1-2 konwencji STCW

cena: 500 zł

Wymagania

posiadanie ważnych świadectw:

 • indywidualnych technik ratunkowych
 • ochrony przeciwpożarowej i stopnia podstawowego
 • bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
 • elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

Wymagane 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych stopnia podstawowego jest ważne bezterminowo

Terminy

 

Plan kursów – 2020 r. :

rozpoczęcie – co drugi poniedziałek :

1.  27.01 – 30.01.2020 – odwołany
2.  10.02 – 13.02.2020
3.   24.02 – 27.02.2020
4.  09.03 – 12.03.2020
5.  23.03 – 26.03.2020
6.  06.04 – 09.04.2020

 

Godzina rozpoczęcia

12:30

Eksploatacja zbiornikowców do przewozu produktów naftowych i chemikaliów - stopień podstawowy

V/1-1 konwencji STCW

cena: 500 zł

Wymagania

posiadanie ważnych świadectw:

 • indywidualnych technik ratunkowych
 • ochrony przeciwpożarowej i stopnia podstawowego
 • bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
 • elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

Wymagane 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych i chemikaliów stopnia podstawowego jest ważne bezterminowo

Terminy

Plan kursów – 2020 r. :
rozpoczęcie – co druga środa :

1.  29.01 – 31.01.2020 – odwołany
2.  12.02- 14.02.2020
3.  26.02 –  28.02.2020
4.  11.03 – 13.03.2020
5.  25.03 – 27.03.2020
6.  09.04 – 11.04.2020

Godzina rozpoczęcia

14:00

Kierowanie tłumem

V/2.4 konwencji STCW

cena: 250 zł

Wymagania

Do świadectwa w zakresie kierowania tłumem wymagane  jest 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo ukończenia szkolenia kierowanie tłumem zachowuje ważność 5 lat i podlega odnowieniu pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich, odbytej w okresie ostatnich 5 lat lub ukończenia odpowiedniego szkolenia.

 

Szkolenie w zakresie kierowania tłumem zobowiązani są posiadać kapitanowie, oficerowie i pozostali członkowie załogi wyznaczeni w rozkładzie alarmowym do pomocy w sytuacji zagrożenia na pokładzie statków pasażerskich.

 

Terminy

                    

                   Plan kursów – 2020 r. :
              rozpoczęcie – co drugi poniedziałek

                       1.  27.01.2020
                      2.   10.02.2020
                      3.   24.02.2020
                      4.  09.03.2020
                      5.  23.03.2020
                      6.  06.04.2020
                      7.  27.04.2020 

Godzina rozpoczęcia

9:00

W zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

V/2.5 konwencji STCW

cena: 250 zł

Wymagania

Do świadectwa wymagane jest  1 zdjęcie

Inne

Świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich jest ważne bezterminowo.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich są zobowiązani posiadać wszyscy członkowie załogi pełniący podane obowiązki ; wymóg ten nie dotyczy statków pasażerskich w żegludze krajowej do 12 M od portu schronienia.

Terminy

                                         

Plan kursów – 2020 r. :
              rozpoczęcie – co drugi poniedziałek

                      1.  27.01.2020
                      2.   10.02.2020
                      3.   24.02.2020
                      4.  09.03.2020
                      5.  23.03.2020
                      6.  06.04.2020
                      7.  27.04.2020 

Godzina rozpoczęcia

14:00

W zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich

V/2.6 konwencji STCW

cena: 350 zł

Wymagania

Do świadectwa w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich wymagane jest 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo ukończenia szkolenia (zarządzanie kryzysowe) zachowuje ważność 5 lat i podlega odnowieniu pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich, odbytej w okresie ostatnich 5 lat lub ukończenia odpowiedniego szkolenia.

Szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowe zobowiązani są posiadać kapitanowie, starsi mechanicy , starsi oficerowie, drudzy oficerowie mechanicy oraz wszystkie osoby wpisane na listę alarmową, ponoszące odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów w sytuacji zagrożenia na pokładzie statku pasażerskiego; wymóg ten nie dotyczy członków załogi statków pasażerskich w żegludze krajowej uprawnionych do przewozu nie więcej niż 50 pasażerów.

Terminy

 

                                            Plan kursów – 2020 r. :
                                       rozpoczęcie – co drugi wtorek :
                       
                        1. 28.01 – 29.01.2020
                        2  11.02 – 12.02.2020
                       3.  25.02- 26.02.2020
                       4.  10.03 – 11.03.2020
                       5.  24.03 – 25.03.2020
                       6.  07.04 – 08.04.2020
                       7.  28.04 – 29.04.2020

Godzina rozpoczęcia

8:00

W zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro

V/2.7 konwencji STCW

cena: 350 zł

Wymagania

Do świadectwa wymagane jest 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo ukończenia szkolenia (szczelność kadłuba) zachowuje ważność 5 lat i podlega odnowieniu pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich, odbytej w okresie ostatnich 5 lat lub ukończenia odpowiedniego szkolenia.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro  zobowiązani są posiadać kapitanowie, starsi mechanicy , starsi oficerowie, drudzy oficerowie mechanicy oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za zaokrętowanie pasażerów, załadunek, wyładunek i opiekę nad ładunkiem oraz zamykanie otworów w kadłubie zewnętrznym na statkach typu ro-ro.; wymóg ten nie dotyczy statków pasażerskich w żegludze krajowej do 13 Mm od portu schronienia.

 

 

 

Terminy

 

                                            Plan kursów – 2020 r. :
                                        rozpoczęcie – co drugi wtorek :

                                     1. 28.01 – 30.01.2020
                                     2.  11.02 – 13.02.2020
                                     3.  25.02 – 27.02.2020
                                     4.  10.03 – 12.03.2020
                                     5.  24.03 – 26.03.2020
                                     6.  07.04 – 09.04.2020

 

Godzina rozpoczęcia

14:00

ISM Code w zakresie znajomości Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu

konwencja SOLAS – rozdział IX

cena: 350 zł

Wymagania

Do uzyskania świadectwa w zakresie ISM Code nie ma wymagań wstępnych

Inne

Świadectwo (ISM Code)  jest ważne bezterminowo

czas trwania-2 dni

Terminy

w zależności od zgłoszeń

Godzina rozpoczęcia

9:00

Dane kontaktowe:

 • Gdynia, ul. Węglowa 11
 • 58 620 41 65
 • 792 610 356
 • 58 661 21 53
 • oszgm@post.pl
 • kursyweglowa@wp.pl

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej S.C. Realizacja: Prestacity.pl