Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej S.C.

792 610 356
58 620-41-65

oszgm@post.pl kursyweglowa@wp.pl

ZAKRES USŁUG SZKOLENIOWYCH

I. Książeczka żeglarska

II. Kursy obowiązkowe – podstawowe

 1. elementarne  zasady  udzielania pierwszej pomocy medycznej- (prawidło VI/1 konwencji STCW)
 2. pierwsza  pomoc medyczna – (prawidło VI/4.1 konwencji STCW)
 3. sprawowanie opieki medycznej na chorym  ( medical care) – (prawidło VI/4.2 konwencji STCW)
 4. sprawowanie opieki medycznej na chorym – uaktualnienie – (prawidło VI/4.2 konwencji STCW)
 5. indywidualne techniki ratunkowe – (prawidło VI/1 konwencji STCW )
 6. indywidualne techniki ratunkowe – uaktualnienie- (prawidło VI/1 konwencji STCW )
 7. bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna – (prawidło VI/1 konwencji STCW)
 8. ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy (prawidło VI/1 konwencji STCW)
 9. ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy – uaktualnienie  – (prawidło VI/1 konwencji STCW)
 10. ochrona przeciwpożarowa – stopień wyższy (prawidło VI/3 konwencji STCW)
 11. ochrona przeciwpożarowa – stopień wyższy – uaktualnienie – (prawidło VI/3 konwencji STCW)
 12. problematyka ochrony na statku – (prawidło VI/6.1 konwencji STCW)
 13. dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony- (prawidło VI/6.4 konwencji STCW)
 14. oficera ochrony statku (Ship Security Officer) – (prawidło VI/5 konwencji STCW , sekcja A-VI/5 kodu konwencji STCW)
 15. ratownika morskiego – (prawidło VI/2.1 konwencji STCW)
 16. ratownika morskiego – uaktualnienie – (prawidło VI/2.1 konwencji STCW)
 17. starszego ratownika – (prawidło VI/2.2 konwencji STCW)
 18. starszego ratownika – uaktualnienie – (prawidło VI/2.2 konwencji STCW)
 19. w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej

III. Kursy obowiązkowe – specjalistyczne

 1. przewóz ładunków niebezpiecznych (HAZMAT) – (sekcja B-V/b i B-V/c kodu konwencji STCW)
 2. dowodzenie siłownią okrętową – (sekcja A-III/1 i A-III/2 konwencji STCW)
 3. eksploatacja zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych – stopień podstawowy – (prawidło V/1-2 konwencji STCW)
 4. eksploatacja zbiornikowców do przewozu produktów naftowych i chemikaliów – stopień podstawowy  – (prawidło V/1-1 konwencji STCW)
 5. kierowanie tłumem  – (prawidło V/2.4 konwencji STCW)
 6. w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich – (prawidło V/2.5 konwencji STCW)
 7. w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich – (prawidło V/2.6 konwencji STCW)
 8. w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro – (prawidło V/2.7 konwencji STCW)
 9. w zakresie znajomości Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu – ( konwencja SOLAS – rozdział IX)

IV. Kursy kwalifikacyjne- dział pokładowy

 1. MARYNARZ WACHTOWY- poziom pomocniczy – (prawidło II/4)
 2. STARSZY MARYNARZ- poziom pomocniczy- (prawidło II/5)
 3. OFICER WACHTOWY- ŻEGLUGA MIĘDZYNARODOWA- poziom operacyjny –   (prawidło II/1)
 4. STARSZY OFICER POKŁADOWY -poziom zarządzania – (prawidło II/2)
 5. KAPITAN ŻEGLUGI WIELKIEJ-  na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej – (prawidło II/2)
 6. SZYPER 2 KLASY –  żeglugi krajowej
 7. SZYPER 1 KLASY- żeglugi krajowej
 8. OFICER WACHTOWY – ŻEGLUGA PRZYBRZEŻNA – poziom operacyjny – (prawidło II/3)
 9. KAPITAN ŻEGLUGI PRZYBRZEŻNEJ –  (prawidło I/1)

V. Kursy kwalifikacyjne – dział maszynowy

 1. MOTORZYSTA WACHTOWY -poziom pomocniczy – (prawidło III/4)
 2. STARSZY MOTORZYSTA -poziom pomocniczy – (prawidło III/5)
 3. MECHANIK WACHTOWY poziom operacyjny – (prawidło III/1)
 4. MECHANIK 2 KLASY poziom zarządzania    (prawidło III/2)
 5. STARSZY OFICER MECHANIK – na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej – (prawidło III/2)
 6. OFICER MECHANIK – ŻEGLUGA KRAJOWA

VI. Kursy radiowe

VII. Inne kursy

KURSY ORGANIZOWANE TYLKO NA ZLECENIA FIRM

 • Organizacji i technologii prac przeładunkowych
 • Operatorów wózków widłowych
 • Operatorów wózków przedsiębiernych
 • Operatorów żurawi jezdniowych kategorii II Ż
 • Operatorów Żurawii dokowych o naędzie elektrycznym
 • Operatorów żurawii bomowych i pokładowych
 • Obsuga sprzętu zmechanizowanego
 • Operatorów suwnic kategorii IS
 • Konserwatorów elektrociągników, suwnic, żórawi
 • Szkolenie pracowników do pełnienia funkcji ekspedytora
 • Gospodarza statku
 • Operatorów wózków boczno-widowych
 • Kurs robotnika wykwalifikowanego
 • Konserwatorów wózków widłowych
 • Konserwatora żurawia bramowego, kategoria E
 • Operatorów wózków czołowo-widłowych
 • Operatorów bramowej suwnicy sterowanej
 • Operatorów pomostów ruchomych
 • Obsługi i eksploatacji dźwigów towarowo-osobowych
 • Kurs na uprawnienia z zakresie obsługi suwnic kategorii III
 • Kurs na uprawnienia z zakresie obsługi suwnic kategorii II
 • Kurs na uprawnienia z zakresie obsługi suwnic kategorii I
 • Obsługi hydraulicznych podestów samojezdnych
 • Operatorów żurawika słupowego o napędzie elektrycznym
 • Dla uzyskania kontroli stanu technicznego masztowych podestów
 • Operatorów bazy przeładunkowej zboża i pasz Buchler
 • Operatorów wciągarek, żurawi bomowych
 • W zakresie ochrony środowiska morskiego
 • BiHP – dla pracodawców – podstawowy i okresowy
 • BiHP – dla osób kierujących pracownikami – podstawowy i okresowy
 • BiHP – dla pracowników administracyjno biurowych
 • BiHP – dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Dane kontaktowe:

 • Gdynia, ul. Węglowa 11
 • 58 620 41 65
 • 792 610 356
 • 58 661 21 53
 • oszgm@post.pl

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej S.C.