Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej S.C.

792 610 356

USTAWA Z DNIA 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie na morzu (Dz. U. z 2016 r., poz. 281)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 7 sierpnia 2013 r.  w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg  statków morskich ( poz. 937)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich ( poz. 1846)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU  z dnia 5 lutego 2014 r.  w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich ( poz. 239)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU  z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg morskich ( poz. 1846)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU  z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego ( poz. 536)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ   z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego ( poz. 340)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego (poz. 258)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ   z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń  i przeszkoleń oraz szczegółowych warunków przeprowadzenia egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych ( poz. 223)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ  z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych (poz. 222)

  • Gdynia, Węglowa 11
  • 58 620 41 65
  • 792 610 356
  • 58 661 21 53
  • oszgm@post.pl