Sekretariat czynny– w godz. 08:00 – 15:00

tel: 58 620 41 65 lub 792 610 356

mail: oszgm@post.pl

Kursy podstawowe

Lista kursów:

Ratownika morskiego - uaktualnienie

 VI/2.1 konwencji STCW


koszt – 280,00 zł
( obejmuje koszt kursu i wydania świadectwa przez Urząd Morski)

 

Wymagania

Posiadanie świadectwa ratownika morskiego, które utraciło ważność nie później niż rok wstecz oraz posiadanie co najmniej 6-miesiecznej praktyki pływania na statkach morskich, 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo Ratownika morskiego jest ważne 5 lat

UWAGA!!!!

Warunkiem zapisu na kurs jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów mailowo bądź osobiście.


Najbliższe terminy  kursu:

co drugi  piątek – rozpoczęcie godz. 9.00

24.05.2024
07.06.2024
21.06.2024
05.07.2024
19.07.2024
02.08.2024
30.08.2024

Do zapisu prosimy wysyłać skany wymaganych dokumentów ( ostatni certyfikat i książeczka żeglarska 6 miesięcy wypływania + pierwsza strona ze zdjęciem ) oraz numer telefonu i datę kursu – na maila oszgm@post.pl

 

Tel:  58-620-41-65 lub 792-610-356

oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

 

 

Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy

4431 VI/1 konwencji STCW


koszt: 400 zł
( koszt obejmuje szkolenie i wydanie certyfikatu przez Urząd Morski )

Wymagania

Na kursy pożarowe stopnia podstawowego brak jest wymagań wstępnych.

Inne

Świadectwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego  jest ważne 5 lat

W środę  odbywają się zajęcia praktyczne (poligon pożarowy). Uczestnicy poligonu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych.
UWAGA:
Ze względu na konieczność bieżącej dezynfekcji masek tlenowych od aparatów powietrznych prosimy kobiety uczestniczące w zajęciach poligonowych o zmycie makijażu przed zajęciami.

Najbliższe terminy kursu:

1. 23.07.2024 – 24.07.2024 – odwołany
2. 06.08.2024 – 07.08.2024
3. 20.08.2024 – 21.08.2024 

  • Zajęcia realizowane stacjonarnie w siedzibie Ośrodka.
  • Prosimy o zapisy telefoniczne: 58-620-41-65 lub 792-610-356 
    oraz mailowe: oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl
Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy - uaktualnienie

 VI/3 konwencji STCW


Wymagania

Posiadanie  świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego , które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia i 6-miesięczna praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat .  Dokumenty należy przynieść osobiście lub wysłać mailem ich skan oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Koszt – 290,00 zł ( obejmuje koszt kursu i wydania świadectwa przez Urząd Morski)

UWAGA!!!!

Warunkiem zapisu na kurs jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów mailowo bądź osobiście.

Najbliższe terminy szkolenia :

każda środa- rozpoczęcie godz. 15.00 

24.07.2024
31.07.2024
07.08.2024
14.08.2024
21.08.2024
28.08.2024

 

W sprawie zapisów prosimy o kontakt telefoniczny:

792-610-356 lub 58-620-41-65 lub mailowy:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie


Inne

Świadectwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego  jest ważne 5 lat

Uczestnicy poligonu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych. 

UWAGA:
Ze względu na konieczność bieżącej dezynfekcji masek tlenowych od aparatów powietrznych prosimy kobiety uczestniczące w zajęciach poligonowych o zmycie makijażu przed zajęciami.

Ochrona przeciwpożarowa - stopień wyższy

  VI/3 konwencji STCW


koszt – 550,00 zł
( obejmuje koszt kursu i wydania świadectwa przez Urząd Morski)


Wymagania

posiadanie aktualnego świadectwa ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy


Inne

Świadectwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego  jest ważne 5 lat

Uczestnicy poligonu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne  kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych.

UWAGA:
Ze względu na konieczność bieżącej dezynfekcji masek tlenowych od aparatów powietrznych prosimy kobiety uczestniczące w zajęciach poligonowych o zmycie makijażu przed zajęciami.

Najbliższe terminy szkoleń:

1. 01.08 – 02.08.2024
2. 22.08 – 23.08.2024

Zajęcia realizowane są stacjonarnie w siedzibie ośrodka.

O wszelkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.
Prosimy o zapisy telefoniczne na dalsze terminy  : 58-620-41-65 lub 792-610-356 oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Ochrona przeciwpożarowa - stopień wyższy - uaktualnienie

 VI/1 konwencji STCW


koszt – 290,00 zł
( obejmuje koszt kursu i wydania świadectwa przez Urząd Morski)

Wymagania

Posiadanie przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia oraz 6-miesięczną praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat.

Kopie dokumentów należy dostarczyć osobiście lub wysłać mailem skan dokumentów (poprzednie świadectwo ochrony przeciwpożarowej oraz skan)

UWAGA!!!!

Warunkiem zapisu na kurs jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów mailowo bądź osobiście.

Najbliższe terminy zajęć:

co drugi każdy czwartek- rozpoczęcie godz. 9.00

01.08.2024
22.08.2024

W sprawie zapisów prosimy o kontakt telefoniczny:

792-610-356 lub 58-620-41-65 lub mailowy:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.

Inne

Świadectwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego  jest ważne 5 lat

W czwartek odbywają się zajęcia praktyczne (poligon pożarowy). Uczestnicy poligonu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne  kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych.
UWAGA:
Ze względu na konieczność bieżącej dezynfekcji masek tlenowych od aparatów powietrznych prosimy kobiety uczestniczące w zajęciach poligonowych o zmycie makijażu przed zajęciami.

Indywidualne techniki ratunkowe

VI/1 konwencji STCW


koszt – 500,00 zł
( obejmuje koszt kursu i wydania świadectwa przez Urząd Morski)


Wymagania

brak wymagań wstępnych do przystąpienia do kursu ITR (indywidualne techniki ratunkowe )

Inne

Świadectwo w zakresie ITR jest ważne 5 lat.


BASEN

Uczestnicy kursu ITR zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne strój kąpielowy lub  kąpielówki (przylegające) , ręcznik, czepek (dla każdego obowiązkowy) i klapki, dowód osobisty.
Zajęcia na basenie Akademii  Marynarki Wojennej w Gdyni
( dojazd autokarem z ośrodka)

W lipcu i sierpniu zajęcia na basenie w hotelu MERCURY w Gdynia.

Zajęcia praktyczne na basenie odbywają się w środę.
Na zajęcia praktyczne uczestnicy kursu w obie strony zawożeni są autokarem z siedziby ośrodka.

 

Najbliższe terminy kursu:

1) 24.07.2024 – 25.07.2024 – odwołany
2) 07.08.2024 – 08.08.2024
3) 21.08.2024 – 22.08.2024

Indywidualne techniki ratunkowe - uaktualnienie

 

koszt – 350,00 zł ( obejmuje koszt kursu i wydania świadectwa przez Urząd Morski)


Wymagania

posiadanie świadectwa przeszkolenia w zakresie ITR  (Indywidualne Techniki Ratunkowe), które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia i 6-miesieczna praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat .  Dokumenty należy przynieść osobiście lub wysłać mailem ich skan oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl
Z powodu ograniczenia ilości osób na basenie decyduje kolejność zgłoszeń 

UWAGA!!!!

Warunkiem zapisu na kurs jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów mailowo bądź osobiście.

Inne

Świadectwo w zakresie ITR jest ważne 5 lat


BASEN

Uczestnicy kursu ITR zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne strój kąpielowy, bądź kąpielówki (przylegające BEZ KIESZENI! ) , ręcznik, czepek (dla każdego obowiązkowy)  i klapki, dowód osobisty.

Zajęcia praktyczne na basenie Akademii Marynarki Wojennej  w Gdyni
( dojazd autokarem z ośrodka )

W lipcu i sierpniu zajęcia na basenie w hotelu MERCURY w Gdyni.

Najbliższe terminy szkolenia:

24.07.2024
31.07.2024
07.08.2024
14.08.2024
21.08.2024
28.08.2024

Prosimy o zapisy telefoniczne: 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe: oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

VI/1 konwencji STCW

koszt – 300 zł ( obejmuje kurs oraz wydanie świadectwa przez Urząd Morski)

Wymagania: BRAK

Inne
Świadectwo w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej jest ważne bezterminowo

Najbliższe terminy kursu: 

1) 22.07.2024 – odwołany 
2) 05.08.2024
3) 19.08.2024

zapisy:

Prosimy o zapisy telefoniczne : 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Pierwsza pomoc medyczna

VI/4.1 konwencji STCW


koszt- 500,00 zł
( obejmuje koszt kursu i wydania świadectwa przez Urząd Morski)

Wymagania:

Posiadanie świadectwa przeszkolenia z elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej. Prosimy o przesłanie skanu w/w certyfikatu przed rozpoczęciem kursu na adres mailowy: oszgm@post.pl

Inne:

Świadectwo w zakresie pierwszej pomocy medycznej jest ważne bezterminowo.

Najbliższe terminy kursu:


1) 22.07.2024 – 23.07.2024 – odwołany
2) 05.08.2024 – 06.08.2024
3) 19.08.2024 – 20.08.2024

Do zapisu należy przesłać na maila oszgm@post.pl  skan certyfikatu elementarnej pomocy medycznej  – oraz Imię Nazwisko i numer telefonu.

 

Tel  : 58-620-41-65 lub 792-610-356
mail: oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym (medical care)

I/4.2 konwencji STCW


koszt 650,00 zł
( obejmuje koszt kursu i wydania świadectwa przez Urząd Morski)

Wymagania

Posiadanie świadectwa w zakresie elementarnej pomocy medycznej  oraz świadectwa w zakresie  pierwszej pomocy medycznej. 

Prosimy o przesłanie skanu w/w certyfikatów przed rozpoczęciem kursu na adres mailowy: oszgm@post.pl

Inne

Świadectwo w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care) jest ważne 5 lat.

Najbliższe terminy kursu:

1) 22.07.2024 – 24.07.2024 – odwołany
2) 05.08.2024 – 07.08.2024
3) 19.08.2024 – 21.08.2024

Do zapisu należy przesłać na maila oszgm@post.pl  skan certyfikatu elementarnej pomocy medycznej , skan certyfikatu medical first aid (pierwsza pomoc medyczna) oraz Imię Nazwisko i numer telefonu.

tel: 58-620-41-65 lub 792-610-356 

mail: oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Sprawowanie opieki medycznej na chorym - uaktualnienie

VI/4.2 konwencji STCW


koszt – 350,00 zł
( obejmuje koszt kursu i wydania świadectwa przez Urząd Morski)

Wymagania

Posiadanie świadectw przeszkolenia w zakresie  elementarnej pomocy medycznej, pierwszej pomocy medycznej oraz sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care) , które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia .

Prosimy o przesłanie skanu w/w certyfikatów przed rozpoczęciem kursu na adres mailowy: oszgm@post.pl


Inne

Świadectwo w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care) jest ważne 5 lat

Najbliższe terminy kursu:


1) 24.07.2024
2) 07.08.2024
3) 21.08.2024

Do zapisu należy przesłać na maila oszgm@post.pl  skan certyfikatu elementarnej pomocy medycznej , skan certyfikatu medical first aid (pierwsza pomoc medyczna , skan certyfikatu mecical care  – oraz Imię Nazwisko i numer telefonu.

tel  : 58-620-41-65 lub 792-610-356
mail : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

 

Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

VI/1 konwencji STCW


koszt-  300 zł
( obejmuje kurs oraz wydanie świadectwa przez Urząd Morski)


Wymagania – brak


Inne

świadectwo w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólne jest ważne bezterminowo


Najbliższe terminy kursu:


1) 09.08.2024
2) 23.08.2024

 

Prosimy o zapisy telefoniczne: 58-620-41-65 lub 792-610-356

oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Problematyka ochrony na statku

VI/6  konwencji STCW


koszt-  250 zł
( obejmuje kurs oraz wydanie świadectwa przez Urząd Morski )

Wymagania – brak

 


Inne

Świadectwo w zakresie problematyki ochrony na statku ( security awarness) jest ważne bezterminowo


Najbliższe terminy kursu:

1) 09.08.2024
2) 23.08.2024

zapisy:

Prosimy o zapisy telefoniczne  : 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

VI/6.4 konwencji STCW


koszt-  250 zł
( obejmuje kurs oraz wydanie świadectwa przez Urząd Morski)


Wymagania:
brak


Świadectwo dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony ( security duties) jest ważne bezterminowo


Najbliższe terminy kursu:

1) 09.08.2024
2) 23.08.2024

zapisy:

Prosimy o zapisy telefoniczne  : 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Oficera ochrony statku (Ship Security Officer)

 VI/5 konwencji STCW , sekcja A-VI/5 kodu konwencji STCW


koszt-  600 zł ( obejmuje kurs oraz wydanie świadectwa przez Urząd Morski)

Wymagania

Posiadanie 12-miesiecznej praktyki pływania na statkach morskich. Prosimy przynosić na kurs książeczkę żeglarska w celu zweryfikowania praktyki morskiej oraz jedno zdjęcie do świadectwa

Inne

Świadectwo Oficera Ochrony Statku (SSO) jest ważne bezterminowo


Najbliższe terminy kursu:

1) 20.05.2024 – 21.05.2024
2) 03.06.2024 – 04.06.2024
3) 17.06.2024 – 18.06.2024
4) 15.07.2024 – 16.07.2024
5) 29.07.2024 – 30.07.2024
6) 12.08.2024 – 13.08.2024
7) 26.08.2024 – 27.08.2024

 

Prosimy o zapisy telefoniczne: 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Ratownika morskiego

 kurs VI/2.1 konwencji STCW


koszt- 750,00 zł
( obejmuje koszt kursu i wydania świadectwa przez Urząd Morski)


Wymagania

Posiadanie aktualnego świadectwa w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych (ITR) oraz posiadanie co najmniej 6-miesiecznej praktyki pływania na statkach morskich , 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo Ratownika morskiego jest ważne 5 lat


Najbliższe terminy kursu:

chwilowo zawieszony

 

ZAPISY TELEFONICZNE

Prosimy o zapisy telefoniczne: 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.plć

 

Zapisz się już teraz

Szybko zapiszesz się na nasz kurs korzystając z formularza.