PROSIMY O KONTAKT:

Telefoniczny – w godz.: 08:00 – 14:00

tel: 58 620 41 65 lub 792 610 356

lub mailowy – odpowiadamy na bieżąco oszgm@post.pl

Kursy specjalistyczne

Lista kursów:

Dowodzenie siłownią okrętową

Sekcja A-III/1 i A-III/2 konwencji STCW


koszt-  2000 zł – (obejmuje kurs oraz wydanie świadectwa przez Urząd Morski)


Wymagania – brak

 

Inne

Świadectwo w zakresie dowodzenia siłownią okrętową jest ważne bezterminowo


Najbliższe terminy kursu:

1) 28.02 – 01.02.2024
2. 13.03 – 15.03.2024
3. 27.03 – 29.03.2024

 

Prosimy o zapisy telefoniczne   : 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Eksploatacja zbiornikowców do przewozu produktów naftowych i chemikaliów - stopień podstawowy

koszt –  900 zł

Wymagania

posiadanie ważnych świadectw:

  • indywidualnych technik ratunkowych
  • ochrony przeciwpożarowej i stopnia podstawowego
  • bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
  • elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

Wymagane 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych i chemikaliów stopnia podstawowego jest ważne bezterminowo

Terminy:

25.10 – 27.10.2023

 

Prosimy o zapisy telefoniczne   : 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Eksploatacja zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych - stopień podstawowy

V/1-2 konwencji STCW

cena: 900 zł

Wymagania

posiadanie ważnych świadectw:

  • indywidualnych technik ratunkowych
  • ochrony przeciwpożarowej i stopnia podstawowego
  • bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
  • elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

Wymagane 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych stopnia podstawowego jest ważne bezterminowo

 

Terminy

23.10 – 25.10.2023

Prosimy o zapisy telefoniczne   : 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Szkolenie dydaktyczne dla instruktorów

cena: 700,00 zł

Wymagania

Wykształcenie średnie

Inne

Świadectwo dydaktyczne dla instruktorów jest ważne bezterminowo

Terminy

  ( 7 dni) – w zależności od zgłoszeń

osoby chętne prosimy o wcześniejszy zapis

Godzina rozpoczęcia

….

Szkolenie dydaktyczne dla instruktora szkolącego i egzaminującego na symulatorach
(w zakresie działu maszynowego)

cena: …..

Wymagania

Wykształcenie średnie

Inne

Świadectwo dydaktyczne dla instruktora szkolącego i egzaminującego na
symulatorach jest ważne bezterminowo

Terminy

….

Godzina rozpoczęcia

….

Przewóz ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)

Sekcja B-V/b i B-V/c kodu konwencji STCW

 koszt-  750 zł ( obejmuje kurs oraz wydanie świadectwa przez Urząd Morski)


Wymagania – brak

 

Inne

Świadectwo w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT) jest ważne bezterminowo

Terminy:

11.03 – 12.03.2024
25.03 – 26.03.2024
 

w zależności od zgłoszeń.

Prosimy o zapisy telefoniczne   : 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Kierowanie tłumem

  V/2.4 konwencji STCW


koszt- 300 zł (obejmuje kurs oraz wydanie świadectwa przez Urząd Morski)

Wymagania

Do świadectwa w zakresie kierowania tłumem wymagane  jest 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo ukończenia szkolenia kierowanie tłumem zachowuje ważność 5 lat i podlega odnowieniu pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich, odbytej w okresie ostatnich 5 lat lub ukończenia odpowiedniego szkolenia.

 

Szkolenie w zakresie kierowania tłumem zobowiązani są posiadać kapitanowie, oficerowie i pozostali członkowie załogi wyznaczeni w rozkładzie alarmowym do pomocy w sytuacji zagrożenia na pokładzie statków pasażerskich.


Najbliższe terminy kursu:

1) 26.02.2024
2) 11.03.2024
3) 25.03.2024

Prosimy o zapisy telefoniczne   : 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

 – V/2.5 konwencji STCW


koszt- : 300 zł ( obejmuje kurs oraz wydanie świadectwa przez Urząd Morski)

Wymagania

Do świadectwa wymagane jest  1 zdjęcie

Inne

Świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich jest ważne bezterminowo.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich są zobowiązani posiadać wszyscy członkowie załogi pełniący podane obowiązki ; wymóg ten nie dotyczy statków pasażerskich w żegludze krajowej do 12 M od portu schronienia.


Najbliższe terminy kursu:

1) 26.02.2024
2) 11.03.2024
3) 25.03.2024

Prosimy o zapisy telefoniczne   : 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich

V/2.6 konwencji STCW


koszt-  400 zł ( obejmuje kurs oraz wydanie świadectwa przez Urząd Morski)


Wymagania

Do świadectwa w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich wymagane jest 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo ukończenia szkolenia (zarządzanie kryzysowe) zachowuje ważność 5 lat i podlega odnowieniu pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich, odbytej w okresie ostatnich 5 lat lub ukończenia odpowiedniego szkolenia.

Szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowe zobowiązani są posiadać kapitanowie, starsi mechanicy , starsi oficerowie, drudzy oficerowie mechanicy oraz wszystkie osoby wpisane na listę alarmową, ponoszące odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów w sytuacji zagrożenia na pokładzie statku pasażerskiego; wymóg ten nie dotyczy członków załogi statków pasażerskich w żegludze krajowej uprawnionych do przewozu nie więcej niż 50 pasażerów.

Najbliższe terminy kursu:  

1) 27.02.2024 – 28.02.2024
2) 12.03.2024 – 13.03.2024
3) 26.03.2024 – 27.03.2024

Prosimy o zapisy telefoniczne  : 58-620-41-65 lub 792-610-356

oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro

V/2.7 konwencji STCW


koszt-  400 zł (obejmuje kurs oraz wydanie świadectwa przez Urząd Morski)

Wymagania

Do świadectwa wymagane jest 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo ukończenia szkolenia (szczelność kadłuba) zachowuje ważność 5 lat i podlega odnowieniu pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich, odbytej w okresie ostatnich 5 lat lub ukończenia odpowiedniego szkolenia.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro  zobowiązani są posiadać kapitanowie, starsi mechanicy , starsi oficerowie, drudzy oficerowie mechanicy oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za zaokrętowanie pasażerów, załadunek, wyładunek i opiekę nad ładunkiem oraz zamykanie otworów w kadłubie zewnętrznym na statkach typu ro-ro.; wymóg ten nie dotyczy statków pasażerskich w żegludze krajowej do 13 Mm od portu schronienia.

Najbliższe terminy kursu:

1) 27.02.2024 – 28.02.2024
2) 12.03.2024 – 13.03.2024
3) 26.03.2024 – 27.03.2024

Prosimy o zapisy telefoniczne   : 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

ISM Code w zakresie znajomości Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu

Konwencja SOLAS – rozdział IX

cena: 500 zł

Wymagania

Do uzyskania świadectwa w zakresie ISM Code nie ma wymagań wstępnych

Inne

Świadectwo (ISM Code)  jest ważne bezterminowo

czas trwania-1 dzień

Terminy

11.03.2024
25.03.2024

 

Zapisz się już teraz

Szybko zapiszesz się na nasz kurs korzystając z formularza.