Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej s.c. w Gdyni

Zaprasza do szkoleń online: 

Szkolenia dla oficerów i marynarzy
Kursy na Książeczkę Żeglarską
Medical Care – pełen oraz uaktualnienie
Ratownik – uaktualnienie
Pożarowy podstawowy – pożarowy wyższy – pożarowy uaktualnienie
ITR – Indywidualne Techniki Ratunkowe – uaktualnienie 
oraz inne

aktualności

Wydawanie certyfikatów

Uczestnik szkolenia składa w trybie indywidualnym wniosek do Dyrektora Urzędu morskiego o wydanie świadectwa przeszkolenia wraz z niezbędnymi załącznikami na adres mailowy wdm.gdynia@umgdy.gov.pl :

 1. wniosek o wydanie świadectwa
 2. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w ośrodku szkoleniowym
 3. skany książeczki żeglarskiej z praktyką pływania
 4. oświadczenie dotyczące przekazywania danych i kopii dokumentów
 5. potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie świadectwa ( za każde świadectwo 20 zł )
 6. zgoda na przesyłkę kurierską lub pocztową

Opłatę należy dokonać w dniu składania dokumentów:

Przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

Urząd Morski w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

NBP O GDAŃSK – 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy).

Świadectwo przeszkolenia dodatkowego i specjalistycznego – 20 zł

 

Godziny otwarcia sekretariatu

Nasz sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00
Informujemy, że  zajęcia teoretyczne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia praktyczne w siedzibie Ośrodka ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 – poz. 871, zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID19.

O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco na naszej stronie.

Prosimy o zapisy telefoniczne :
58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl.

Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej posiada swoją siedzibę wyłącznie
w Gdyni przy ul. Węglowej 11.
Nie posiadamy żadnych filii i wszystkich formalności dokonujemy wyłącznie w siedzibie firmy.

Płatności

Płatności za szkolenia przyjmujemy w siedzibie Ośrodka gotówką lub kartą płatniczą. 

numer konta : 85 1240 5354 1111 0010 4922 3193

Bank PEKAO S.A. IV Oddział w Gdyni 

INFORMACJA

Od 1 stycznia 2020 r. został dodany art. 106b ust. 5 ustawy o VAT.
Przepis ten, w przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem, pozwoli wystawić fakturę na rzecz podatnika, tylko w sytuacji, gdy na paragonie został wskazany jego numer NIP. Po tej zmianie, jeżeli sprzedaż zostanie udokumentowana paragonem:

1) z numerem VAT nabywcy – na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na podatnika, którego numer NIP został wskazany na paragonie,

2) bez numeru VAT nabywcy – na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na nabywcę jako osobę prywatną; w szczególności na takiej fakturze nie będzie mógł zostać wskazany numer NIP nabywcy; taka faktura nie będzie uprawniała do odliczeniaz niej VAT.

Nasze kursy

Oferta szkoleń morskich

Kursy morskie

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej istnieje od 1995 r.
Organizujemy szkolenia w zakresie STCW dla osób, które chcą pierwszy raz podjąć pracę na statkach oraz dla doświadczonych marynarzy, pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Na kursy morskie przyjmujemy na podstawie zgłoszeń indywidualnych. Mogą w nich wziąć udział także pracownicy skierowani przez przedsiębiorstwa gospodarki morskiej.

Kursy podstawowe i specjalistyczne

Oferujemy kurs zintegrowany w zakresie bezpieczeństwa na książeczkę żeglarską, szkolenia podstawowe, uaktualniające oraz specjalistyczne – pozwalające uzyskać świadectwa i certyfikaty niezbędne do wykonywania zawodu marynarza we współczesnej flocie (m.in. kurs w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych, produktów naftowych i chemikaliów, HAZMAT, Ship Security Oficer, na statki pasażerski, dowodzenie siłownią okrętową, problematyki ochrony na statku i dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony).

Zajęcia praktyczne

 

Zajęcia praktyczne na kursie w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych odbywają się na basenie na Pływalni Krytej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Podczas tych zajęć pokazujemy sposoby zakładania kombinezonów, pasów ratunkowych. Omawiamy procedury wykonywania skoków na nieznanych akwenach, poruszanie się w środkach ratunkowych w wodzie tak, aby było bezpiecznie, skutecznie i ekonomicznie. Uczymy, jak zachowywać się w wodzie, by wychłodzenie przebiegało wolniej. Pokazujemy, jaką przyjąć pozycję, gdy jesteśmy sami i nie wiemy, kiedy nadejdzie pomoc, a także jak się zgrupować, połączyć, gdy jest nas więcej.

Wszystkie elementy się zazębiają i mają wielkie znaczenie w warunkach morskich. Na ćwiczeniach powtarzamy do znudzenia, że zawsze pomagamy sobie nawzajem i uczymy procedur, ale wszystko dopasowujemy do sytuacji, w której się znajdujemy. Na morzu nie ma dwóch identycznych przypadków, zbiegu niekorzystnych wydarzeń, dlatego należy znać zasady działania i zawsze myśleć.

Procedury i wyrabianie dobrych nawyków to najważniejsze elementy, które staramy się wypracować na zajęciach praktycznych na basenie. Znajomość systematycznych działań daje bowiem szansę, że nawet tak trudne do wykonania w warunkach sztormowych zadania, jak wejście do tratwy czy przywrócenie jej do prawidłowej pozycji, będą wykonywalne i zrealizowane.

Nasza kadra instruktorska dokłada starań, by każdy przyswoił to, co najważniejsze. Zdarza się, że kursanci mają swoje lęki, obawy związane z wykonywaniem pewnych zadań, ale staramy się je przełamywać na basenie, żeby w warunkach morskich kursanci wiedzieli, jak postępować.

Zajęcia na poligonie przeciwpożarowym

 • Posiadamy własny poligon przeciwpożarowy, gdzie prowadzone są zajęcia w zakresie:
 • Posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym – obsługa gaśnic przenośnych i przewoźnych oraz hydrantów wewnętrznych
 • Posługiwania się armaturą pożarniczą i budowanie linii wężowych do podawania wody i piany
 • Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w pomieszczeniach zadymionych z użyciem aparatów oddechowych na sprężone powietrze.
 • Obsługa systemów sygnalizacji pożaru oraz stałych instalacji gaśniczych – stałe instalacje gaśnicze wodne – tryskaczowe, pianowe – na pianę ciężką, średnią i lekką, proszkowe, CO2.
 • Kursy medyczne STCW

Kursy STCW

Kursy STCW prowadzimy na trzech poziomach: elementarnej pomocy medycznej, pierwszej pomocy medycznej oraz sprawowania opieki medycznej nad chorym – medical care. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wytycznymi WHO i ERC. Wykładowcy w ciekawy sposób prowadzą część teoretyczną, następnie zaś w części praktycznej kursanci sprawdzają swoją wiedzę, ćwicząc na nowoczesnym sprzęcie.

W celu osiągnięcia najlepszych efektów szkolenia Ośrodek zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, posiadającą duże doświadczenie w zakresie prowadzonych szkoleń oraz spełniającą wysokie wymagania wynikające z aktualnych aktów prawnych.

Szkolenia kończą się testem oraz zaliczeniem części praktycznej, co po odbyciu zajęć nie sprawia żadnych problemów.

ZINTEGROWANE KURSY

Kursy na książeczkę żeglarską oraz kursy  uaktualniające.

KURSY KWALIFIKACYJNE

Ułatwiają zdobywanie kolejnych stopni morskich w dziale pokładowym jak i maszynowym.

KURSY SPECJALISTYCZNE

Pozwalają uzyskać świadectwa i certyfikaty niezbędne do wykonywania zawodu marynarza.

KURSY NA ZLECENIE

Na zlecenia firm organizujemy różnego rodzaju kursy zawodowe na wysokim poziomie szkolenia.

Kontakt z nami

Telefon

792 610 356
58 620 41 65

Adres e-mail

oszgm@post.pl
kursyweglowa@wp.pl

Faks

58 661 21 53

Adres

81-341 Gdynia,
ul. Węglowa 11

NIP

9581662025

Formularz kontaktowy

8 + 14 =