792 610 356
58 620-41-65

oszgm@post.pl kursyweglowa@wp.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej

Nasze kursy

Oferta szkoleń morskich

Książeczka żeglarska
ITR Ind. Techniki Ratunkowe
Przeciwpożarowe
Medyczne
Ratownik morski
Dowodzenie siłownią
Pasażerskie
Aktualności

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku,
w godzinach 7.30 – 15.30

 
 Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej posiada swoją siedzibę wyłącznie 

w Gdyni przy ul. Węglowej 11.
Nie posiadamy żadnych filii  i wszystkich formalności dokonujemy wyłącznie w siedzibie firmy.

PŁATNOŚCI:

Płatności za szkolenia przyjmujemy w siedzibie Ośrodka gotówką lub kartą płatniczą. Nie wymagamy żadnych przedpłat, a numer konta do ewentualnej przedpłaty udostępniamy wyłącznie na wyraźne życzenie osoby zainteresowanej.

INFORMACJA

Od  1 stycznia 2020 r. został  dodany art. 106b ust. 5 ustawy o VAT.
Przepis ten, w przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem, pozwoli wystawić fakturę na rzecz podatnika, tylko w sytuacji, gdy na paragonie został wskazany jego numer NIP. Po tej zmianie, jeżeli sprzedaż zostanie udokumentowana paragonem:
1) z numerem VAT nabywcy – na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na podatnika, którego numer NIP został wskazany na paragonie,
2) bez numeru VAT nabywcy – na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na nabywcę jako osobę prywatną; w szczególności na takiej fakturze nie będzie mógł zostać wskazany numer NIP nabywcy; taka faktura nie będzie uprawniała do odliczeniaz niej VAT.

W związku ze zmianą sposobu wydawanie certyfikatów przez Urząd Morski informujemy, że certyfikaty będą wydawane przez Ośrodek od 1 do 3 dni po ukończonym kursie.

Zintegrowane kursy

Kursy na książeczkę żeglarską oraz kursy  uaktualniające

Kursy kwalifikacyjne

Ułatwiają zdobywanie kolejnych stopni morskich w dziale pokładowym jak i maszynowym

Kursy specjalistyczne

Pozwalają uzyskać świadectwa i certyfikaty niezbędne do wykonywania zawodu marynarza

KURSY NA ZLECENIE

Na zlecenia firm organizujemy różnego rodzaju kursy zawodowe na wysokim poziomie szkolenia

Informacje

Kursy morskie

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej istnieje od 1995 r.
Organizujemy szkolenia w zakresie STCW dla osób, które chcą pierwszy raz podjąć pracę na statkach oraz dla doświadczonych marynarzy, pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Na kursy morskie przyjmujemy na podstawie zgłoszeń indywidualnych. Mogą w nich wziąć udział także pracownicy skierowani przez przedsiębiorstwa gospodarki morskiej.

Kursy podstawowe i specjalistyczne

Oferujemy kurs zintegrowany w zakresie bezpieczeństwa na książeczkę żeglarską, szkolenia podstawowe, uaktualniające oraz specjalistyczne – pozwalające uzyskać świadectwa i certyfikaty niezbędne do wykonywania zawodu marynarza we współczesnej flocie (m.in. kurs w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych, produktów naftowych i chemikaliów, HAZMAT, Ship Security Oficer, na statki pasażerski, dowodzenie siłownią okrętową, problematyki ochrony na statku i dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony).

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne na kursie w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych odbywają się na basenie na Pływalni Krytej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Podczas tych zajęć pokazujemy sposoby zakładania kombinezonów, pasów ratunkowych. Omawiamy procedury wykonywania skoków na nieznanych akwenach, poruszanie się w środkach ratunkowych w wodzie tak, aby było bezpiecznie, skutecznie i ekonomicznie. Uczymy, jak zachowywać się w wodzie, by wychłodzenie przebiegało wolniej. Pokazujemy, jaką przyjąć pozycję, gdy jesteśmy sami i nie wiemy, kiedy nadejdzie pomoc, a także jak się zgrupować, połączyć, gdy jest nas więcej.

Wszystkie elementy się zazębiają i mają wielkie znaczenie w warunkach morskich. Na ćwiczeniach powtarzamy do znudzenia, że zawsze pomagamy sobie nawzajem i uczymy procedur, ale wszystko dopasowujemy do sytuacji, w której się znajdujemy. Na morzu nie ma dwóch identycznych przypadków, zbiegu niekorzystnych wydarzeń, dlatego należy znać zasady działania i zawsze myśleć.

Procedury i wyrabianie dobrych nawyków to najważniejsze elementy, które staramy się wypracować na zajęciach praktycznych na basenie.  Znajomość systematycznych działań daje bowiem szansę, że nawet tak trudne do wykonania w warunkach sztormowych zadania, jak wejście do tratwy czy przywrócenie jej do prawidłowej pozycji, będą wykonywalne i zrealizowane.

Nasza kadra instruktorska dokłada starań, by każdy przyswoił to, co najważniejsze. Zdarza się, że kursanci mają swoje lęki, obawy związane z wykonywaniem pewnych zadań, ale staramy się je przełamywać na basenie, żeby w warunkach morskich kursanci wiedzieli, jak postępować.

Zajęcia na poligonie przeciwpożarowym

Posiadamy własny poligon przeciwpożarowy, gdzie prowadzone są zajęcia w zakresie:,

 1. Posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym – obsługa gaśnic przenośnych i przewoźnych oraz hydrantów wewnętrznych;
 2. Posługiwania się armaturą pożarniczą i budowanie linii wężowych do podawania wody i piany;
 3. Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w pomieszczeniach zadymionych z użyciem aparatów oddechowych na sprężone powietrze.
 4. Obsługa systemów sygnalizacji pożaru oraz stałych instalacji gaśniczych – stałe instalacje gaśnicze wodne -tryskaczowe, pianowe – na pianę ciężką, średnią i lekką, proszkowe, CO2.

Kursy medyczne STCW

Kursy STCW prowadzimy na trzech poziomach: elementarnej pomocy medycznej, pierwszej pomocy medycznej oraz sprawowania opieki medycznej nad chorym – medical care. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wytycznymi WHO i ERC. Wykładowcy w ciekawy sposób prowadzą część teoretyczną, następnie zaś w części praktycznej kursanci sprawdzają swoją wiedzę, ćwicząc na nowoczesnym sprzęcie.

W celu osiągnięcia najlepszych efektów szkolenia Ośrodek zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, posiadającą duże doświadczenie w zakresie prowadzonych szkoleń oraz spełniającą wysokie wymagania wynikające z aktualnych aktów prawnych.

Szkolenia kończą się testem oraz zaliczeniem części praktycznej, co po odbyciu zajęć nie sprawia żadnych problemów.

Kursy kwalifikacyjne

Oferujemy:

 • kwalifikacyjne kursy na marynarza wachtowego, starszego marynarza i oficera wachtowego w dziale pokładowym i kwalifikacyjne kursy na motorzystę wachtowego, starszego motorzystę, mechanika wachtowego, drugiego mechanika i oficera mechanika w dziale maszynowym. Nasze szkolenia przygotowują do egzaminów przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną
 • szkolenia kwalifikacyjne dla żeglugi krajowej i żeglugi przybrzeżnej

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej s.c. prowadzi szkolenia w oparciu o własną bazę lokalową oraz na podstawie umów o współpracy z Akademią Morską w Gdyni i Akademią Marynarki Wojennej.

Ośrodek posiada symulator siłowni okrętowej i symulator statecznościowo- ładunkowy, co pozwala po szkoleniach w specjalności mechanicznej przeprowadzić zaliczenie części praktycznej i zwalnia z egzaminu praktycznego przed CMKE. Zaliczenie części praktycznej w dziale pokładowym odbywa się na symulatorze nawigacyjnych, na podstawie umowy z Akademią Marynarki Wojennej.

Co zrobić żeby zostać Kapitanem Żeglugi Wielkiej lub Starszym Oficerem Mechanikiem?
Dane kontaktowe:
 • Gdynia, ul. Węglowa 11
 • 58 620 41 65
 • 792 610 356
 • 58 661 21 53
 • oszgm@post.pl
 • kursyweglowa@wp.pl

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej S.C. Realizacja: Prestacity.pl