Promocje i zniżki

Szkolenia dla marynarzy i oficerów prowadzone są w oparciu o kursy modelowe IMO, zgodnie z Konwencją STCW i SOLAS. Potwierdzeniem naszych kwalifikacji jest Certyfikat Uznania wydany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 oraz akredytacja Kuratorium Oświaty.
Oferowane przez nas szkolenia obejmują wszystkie zagadnienia wymagane w programach modelowych oraz spełniają wszystkie niezbędne wymogi egzaminacyjne.

Nasi kursanci są odpowiednio przygotowani do egzaminów przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną.
Na naszej stronie prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące prowadzonych szkoleń oraz ramowe programy modelowe.

1. Osoby skierowane przez firmy Seamar, Essberger, Stena Line oraz Polferries obowiązują zniżki na kursy w zakresie bezpieczeństwa – podstawowe i specjalistyczne.

2. Osoby posiadające kartę członka NSZZ”Solidarność” – Solkarta obowiązuje zniżka w wysokości 5% od ceny kursu ( podstawowe i specjalistyczne – z wyłączeniem ceny certyfikatów ).

3. Osoby posiadające kartę członka Easy Ocean obowiązuje zniżka w wysokości 10% od ceny kursu ( podstawowe i specjalistyczne – z wyłączeniem ceny certyfikatów ).

4. Osoby odbywające w Ośrodku szkolenia uaktualniające ( Indywidualne Techniki Ratunkowe, ochrony ppoż stopnia podstawowego, ochrony ppoż stopnia wyższego , ratownika morskiego i sprawowania opieki medycznej nad chorym ) otrzymują przy zapisie na cztery kursy jednocześnie zniżkę w wysokości 10% od całkowitej ceny szkoleń (z wyłączeniem ceny certyfikatów ). – DO CHWILI ZNIESIENIA OGRANICZEŃ W PROWADZENIU ZAJĘĆ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO PROMOCJA NIE OBOWIĄZUJE