Dział pokładowy

Lista kursów

Marynarz wachtowy

Poziom pomocniczy II/4 konwencji STCW

cena: 2000 zł

Terminy kursów

KURS ZAWIESZONY DO ODWOŁANIA

 

 

 

 

 

Plan kursów na pierwszy semestr 2020 r
15.06.2020 – 30.06.2020   , egzamin – 01.07.2020

Plan kursów na drugi semestr 2020 r
1.  10.08.2020 – 28.08.2020
2.  14.09.2020 – 02.10.2020
3.  12.10.2020 – 30.10.2020
4.  09.11.2020 – 27.11.2020

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356, 
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia

Ramowy program modelowy

Lp.

PRZEDMIOT

Liczba godzin

W

C

L

S

Σ

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

1

Nawigacja

5

   

5

10

2

Urządzenia nawigacyjne

4

     

4

3

Łączność morska

4

 

4

 

8

4

Bezpieczeństwo nawigacji

10

5

 

5

20

5

Budowa statku

12

4

   

16

6

Przewozy morskie

5

     

5

7

Bezpieczeństwo statku

10

     

10

8

Ochrona środowiska morskiego

5

     

5

9

Język angielski

 

20

   

20

 

Razem

55

29

4

10

98

 

Wymagania

Do uzyskania świadectwa marynarza wachtowego wymagane jest:

 1. ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów w MJE typu A lub MJE typu B, lub co najmniej pierwszego roku nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom szypra w żegludze krajowej, zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie programu szkolenia na poziomie pomocniczym wydanego przez morską jednostkę edukacyjną oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym, albo,
 2. ukończenie studiów w MJE typu B lub nauki w MJE typu C, kształcących na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym, albo
 3. ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i posiadanie 6-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na to świadectwo, albo
 4. posiadanie świadectwa rybaka, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania oraz zdanie egzaminu na świadectwo marynarza wachtowego, albo,
 5. posiadanie dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej albo dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego, albo dyplomu szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego oraz zdanie egzaminu na świadectwo marynarza wachtowego.

Świadectwo marynarza wachtowego uprawnia  do zajmowania stanowisk:

 1. marynarza wachtowego – na każdym statku,
 2. kierownika statku o długości do 9 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze krajowej  bez prawa przewozu pasażerów, z tym że jeżeli moc silnika przekroczy 100 kW – pod warunkiem zdania egzaminu z zakresu obsługi silników spalinowych;

Starszy marynarz

Poziom pomocniczy II/5 konwencji STCW
cena: 2500 zł

Terminy kursów

Plan kursów na pierwszy semestr 2020 r.

KURS ZAWIESZONY DO ODWOŁANIA

Plan kursów na drugi semestr 2020 r.

1. 14.09.2020 – 02.10.2020
2. 12.10.2020 – 30.10.2020
3.  09.11.2020 – 27.11.2020

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356, 
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolen

Ramowy program modelowy

Lp.

PRZEDMIOT

Liczba godzin

W

C

L

S

Σ

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

1

Nawigacja

6

     

6

2

Meteorologia i oceanografia

6

     

6

3

Urządzenia nawigacyjne

2

     

2

4

Manewrowanie statkiem

8

   

4

12

5

Bezpieczeństwo nawigacji

2

   

3

5

8

Budowa statku

19

6

   

25

9

Przewozy morskie

15

     

15

10

Bezpieczeństwo statku

10

     

10

11

Prawo morskie

6

     

6

12

Ochrona środowiska morskiego

5

     

5

13

Język angielski

 

20

   

20

 

Razem

79

26

 

7

112

Wymagania

Do uzyskania świadectwa starszego marynarza wymagane jest posiadanie świadectwa ratownika oraz:

 1. posiadanie świadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku marynarza wachtowego dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego marynarza albo
 2. ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie świadectwa marynarza wachtowego oraz dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku marynarza w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego marynarza, albo
 3. ukończenie nauki w MJE typu C kształcącej co najmniej na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom szypra w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie świadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku marynarza w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego marynarza, albo
 4. ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo starszego marynarza zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie świadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku marynarza w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego marynarza.

Świadectwo starszego marynarza uprawnia do zajmowania stanowisk:

  1. marynarza – na każdym statku,
  2. starszego marynarza – na każdym statku,
  3. kierownika:
   • na statku bez własnego napędu o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze krajowej,
   • na statku o długości do 15 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze krajowej bez prawa przewozu pasażerów, z tym że jeżeli moc silnika przekroczy 100 kW – pod warunkiem zdania egzaminu z zakresu obsługi silników spalinowych.

Oficer wachtowy - żegluga międzynarodowa

Poziom operacyjny II/1 konwencji STCW

Cena: 9000 zł

Terminy kursów

ZAPISY NA LUTY 2021

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356, 
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

Ramowy program modelowy

Lp.

PRZEDMIOT

Liczba godzin

W

C

L

S

Σ

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

3.1.

Nawigacja

106

140

35

20

301

3.2

Meteorologia i oceanografia

25

6

10

 

41

3.3

Urządzenia nawigacyjne

60

 

40

 

100

3.4

Manewrowanie statkiem

15

   

5

20

3.5

Ratownictwo morskie

15

     

15

3.6

Łączność morska

10

 

5

 

15

3.7

Bezpieczeństwo nawigacji

40 

10

 

20

70

3.8

Budowa i stateczność statku

75

30

   

105

3.9

Przewozy morskie

40

5

   

45

3.10

Zarządzanie statkiem

15

     

15

3.11

Bezpieczeństwo statku

15

     

15

3.12

Prawo morskie

20

     

20

3.13

Ochrona środowiska morskiego

10

     

10

3.14

Język angielski

 

60

   

60

 

Razem

446

251

90

45

832

Wymagania

Do uzyskania dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej wymagane jest posiadanie świadectwa ogólnego operatora GMDSS oraz świadectw przeszkoleń w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, udzielania pierwszej pomocy medycznej, nautycznego

dowodzenia statkiem i świadectwa ratownika oraz:

 1. ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, odbycie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej, potwierdzonej w wydanym przez morską jednostkę edukacyjną zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki pływania na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej, oraz zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej albo

1a. Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna zawierać okres pełnienia obowiązków wachtowych na mostku pod nadzorem kapitana albo oficera wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w książce praktyk

 1. posiadanie dyplomu oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania w żegludze międzynarodowej na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w dziale pokładowym oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej, albo
  1. posiadanie dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej albo dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego, albo dyplomu szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania w żegludze międzynarodowej na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w dziale pokładowym na stanowisku praktykanta pokładowego, młodszego marynarza pokładowego, marynarza wachtowego lub starszego marynarza oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej, albo
 2. posiadanie 36-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych w żegludze międzynarodowej w dziale pokładowym na stanowisku praktykanta pokładowego, młodszego marynarza, marynarza lub starszego marynarza, w tym co najmniej 12 miesięcy praktyki pływania na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej, albo
 3. posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego lub oficera elektroautomatyka okrętowego, świadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej.

Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 2–5, powinna zawierać okres pełnienia obowiązków wachtowych na mostku pod nadzorem kapitana albo oficera wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w zaświadczeniu o pełnieniu wachty nawigacyjnej, które powinno zawierać informacje dotyczące: imienia i nazwiska osoby odbywającej

wachtę nawigacyjną, nazwy statku, numeru IMO, typu statku, pojemności brutto statku, mocy maszyn głównych, zajmowanego stanowiska, okresu pełnienia wachty na mostku, nazwy armatora oraz podpis kapitana statku.

Dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej uprawnia do zajmowania stanowisk:

 • oficera wachtowego – na każdym statku

Starszy oficer pokładowy

Poziom zarządzania II/2 konwencji STCW

Cena: 7500 zł

Terminy kursów

KURS ZAWIESZONY DO ODWOŁANIA

 

 

od 06.10.2020 do 22.01.2021 

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356, 
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

Ramowy program modelowy

Lp.

PRZEDMIOT

Liczba godzin

W

C

L

S

Σ

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

5.1

NAWIGACJA

40

60

5

 

115

5.2

METEOROLOGIA I OCEANOGRAFIA

30

 

10

 

40

5.3

URZĄDZENIA NAWIGACYJNE

10

 

6

 

16

5.4

MANEWROWANIE STATKIEM

25

   

20

45

5.5

RATOWNICTWO MORSKIE

15

10

 

5

30

5.6

BEZPIECZEŃSTWO NAWIGACJI

6

   

4

10

5.7

BUDOWA I STATECZNOŚĆ STATKU

50

45

50

 

145

5.8

SIŁOWNIE OKRĘTOWE

15

   

10

25

5.9

PRZEWOZY MORSKIE

40

25

   

65

5.10

ZARZĄDZANIE STATKIEM

30

15

   

45

5.11

BEZPIECZEŃSTWO STATKU

15

10

   

25

5.12

PRAWO MORSKIE

40

     

40

5.13

OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

10

     

10

5.14

JĘZYK ANGIELSKI

 

60

   

60

 

Razem

326

225

71

49

671

Wymagania

I. Do uzyskania dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania oraz:

 1. dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej, w tym co najmniej 6 miesięcy na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej albo
 2. dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej, albo
 3. dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku co najmniej oficera wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.

Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.

Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej i zdaniu egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.

Dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej uprawnia do zajmowania stanowisk:

 • oficera wachtowego – na każdym statku,
 • starszego oficera – na każdym statku,
 • kapitana:
  • na statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej,
  • na każdym statku w żegludze krajowej, w tym na statku pasażerskim – pod warunkiem odbycia 3-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 6-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku,
  • na każdym statku bez własnego napędu;

II. Do uzyskania dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania oraz:

 1. dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej albo
 2. dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej, dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, odbycie 24-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego nabytej po uzyskaniu obu dyplomów oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.

Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.

Dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 uprawniają do zajmowania stanowisk:

 • oficera wachtowego – na każdym statku,
 • starszego oficera – na każdym statku o pojemności brutto poniżej 3000,
 • kapitana:
  • na każdym statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej,
  • na każdym statku w żegludze krajowej, przy czym na statku pasażerskim – pod warunkiem odbycia 3-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 6-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku,
  • na każdym statku bez własnego napędu;

Kapitan żeglugi wielkiej

Na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej
II/2 konwencji STCW

Terminy kursów

(nieobowiązkowe) w zależności od zgłoszeń

Wymagania

Do uzyskania dyplomu kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej wymagane jest zdanie egzaminu na ten dyplom oraz posiadanie:

 1. dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej albo
 2. dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, dyplomu kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 oraz dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej nabytej po uzyskaniu obu dyplomów.

Dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej uprawnia do zajmowania stanowisk:

 • oficera wachtowego – na każdym statku,
 • starszego oficera – na każdym statku,
 • kapitana – na każdym statku.

Do uzyskania dyplomu kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 wymagane jest posiadanie:

 1. dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 oraz dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej, albo
 2. dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej albo dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej.

Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenia o ukończeniu szkolenie w morskiej jednostce edukacyjnej i zdały egzamin na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.

Dyplom kapitana na statkach o pojemności od 500 do 3000 uprawnia do zajmowania stanowisk:

 • oficera wachtowego – na każdym statku,
 • starszego oficera – na każdym statku o pojemności brutto poniżej 3000,
 • starszego oficera – na każdym statku, pod warunkiem posiadania dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej,
 • kapitana – na każdym statku o pojemności brutto poniżej 3000;

Przedmioty  egzaminacyjne:

Funkcja: nawigacja

 1. Nawigacja
 2. Urządzenia nawigacyjne
 3. Bezpieczeństwo nawigacji

Funkcja: Dbałość o statek i opieka nad ludźmi

 1. Zarządzanie statkiem
 2. Bezpieczeństwo statku
 3. Prawo morskie

Szyper 2 klasy

Żeglugi krajowej

Cena: 6000 zł

Terminy kursów

02.09.2020-25.11.2020

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356, 
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

Ramowy program modelowy

Lp.

PRZEDMIOT

Liczba godzin

W

C

L

S

Σ

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

8.1.

Nawigacja

22

30

28

4

84

8.2.

Meteorologia i oceanografia

15

     

15

8.3.

Urządzenia nawigacyjne

15

 

9

 

24

8.4.

Manewrowanie statkiem

13

   

10

23

8.5.

Ratownictwo morskie

18

 

4

 

22

8.6.

Łączność morska

10

 

10

 

20

8.7.

Bezpieczeństwo nawigacji

15

 

15

15

45

8.8.

Budowa i stateczność statku

45

 

30

 

75

8.9.

Siłownie okrętowe

16

 

4

4

24

8.10

Przewozy morskie

15

 

15

 

30

8.11.

Bezpieczeństwo statku

12

4

   

16

8.12

Ochrona środowiska morskiego

10

     

10

8.13

Język angielski

 

45

   

45

 

Razem

206

79

115

33

433

Wymagania

Do uzyskania dyplomu szypra 2 klasy żeglugi krajowej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego, pierwszej pomocy medycznej, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, odpowiedniego świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i świadectwa ratownika oraz:

 1. ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, oraz posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym albo
 2. ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej na dyplom co najmniej szypra 2 klasy w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, oraz posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym, albo
 3. posiadanie świadectwa starszego marynarza, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego marynarza oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na ten dyplom, albo
 4. posiadanie dyplomu szypra 2 lub 1 klasy rybołówstwa morskiego i zdanie egzaminu na dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej, albo
 5. posiadanie ważnego dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto powyżej 500 lub oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej.

Dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej uprawnia do zajmowania stanowiska:

 • oficera wachtowego na każdym statku o pojemności brutto poniżej 3000 w żegludze krajowej,
 • kapitana:
  • na statku bez własnego napędu o pojemności brutto poniżej 3000 w żegludze krajowej,
  • na statku o pojemności brutto poniżej 200 w żegludze krajowej, w tym na statku pasażerskim o pojemności brutto poniżej 50, pod warunkiem odbycia 3-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 6-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku;

Szyper 1 klasy

Żeglugi krajowej

Cena: 4000 zł

Terminy kursów

22.09.2020-27.11.2020

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356, 
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

 

Ramowy program modelowy

Lp.

PRZEDMIOT

Liczba godzin

W

C

L

S

Σ

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

7.1.

Nawigacja

10

 

15

 

25

7.2.

Meteorologia i oceanografia

5

 

5

 

10

7.3.

Urządzenia nawigacyjne

8

 

12

 

20

7.4.

Manewrowanie statkiem

24

   

12

36

7.5.

Ratownictwo morskie

14

     

14

7.6.

Łączność morska

5

 

5

 

10

7.7.

Bezpieczeństwo nawigacji

12

   

6

18

7.8.

Budowa i stateczność statku

15

 

15

 

30

7.9.

Przewozy morskie

15

 

15

 

30

7.10

Zarządzanie statkiem

15

 

5

 

20

7.11.

Bezpieczeństwo statku

12

4

   

16

7.12

Prawo morskie

12

     

12

7.13

Ochrona środowiska morskiego

10

     

10

7.14

Język angielski

 

26

   

26

 

Razem

157

30

 

18

277

Wymagania

Do uzyskania dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej wymagane jest posiadanie dyplomu szypra 2 klasy żeglugi krajowej lub oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej lub oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej, świadectw przeszkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy medycznej, wykorzystania

radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, odpowiedniego świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i świadectwa ratownika oraz:

 1. dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficerskim w dziale pokładowym na statkach o pojemności brutto powyżej 100 lub 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach o pojemności brutto powyżej 100 oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej albo
 2. ukończenie studiów w MJE typu A lub MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficerskim w dziale pokładowym na statkach o pojemności brutto powyżej 100 lub 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach o pojemności brutto powyżej 100 oraz zdanie egzaminu na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej, albo
 3. ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej na dyplom co najmniej szypra 2 klasy w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficerskim w dziale pokładowym na statkach o pojemności brutto powyżej 100 lub 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach o pojemności brutto powyżej 100 oraz zdanie egzaminu na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej, albo
 4. posiadanie dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego albo szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego i zdanie egzaminu na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej.

Dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej uprawnia do zajmowania stanowiska kapitana na każdym statku w żegludze krajowej, w tym na statku pasażerskim o pojemności brutto poniżej 1500, pod warunkiem odbycia 3-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 6-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku.

Oficer wachtowy - żegluga przybrzeżna

Poziom operacyjny II/3 konwencji STCW

cena: 6000 zł

Terminy kursów

02.09.2020-25.11.2020

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356, 
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

Ramowy program modelowy

Lp.

PRZEDMIOT

Liczba godzin

W

C

L

S

Σ

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

4.1.

Nawigacja

30

30

15

15

90

4.2.

Meteorologia i oceanografia

15

     

15

4.3.

Urządzenia nawigacyjne

15

 

15

 

30

4.4.

Manewrowanie statkiem

15

 

10

 

25

4.5.

Ratownictwo morskie

25

 

4

 

29

4.6.

Łączność morska

5

 

15

 

20

4.7.

Bezpieczeństwo nawigacji

15

 

8

7

30

4.8.

Budowa i stateczność statku

45

 

30

 

75

4.9.

Przewozy morskie

30

 

15

 

45

4.10.

Bezpieczeństwo statku

10

     

10

4.11

Ochrona środowiska morskiego

10

     

10

4.12.

Język angielski

 

64

   

64

 

Razem

215

94

112

22

443

Wymagania

Do uzyskania dyplomu oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy medycznej, świadectwa ogólnego operatora GMDSS i świadectwa ratownika oraz:

 1. ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, odbycie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej lub międzynarodowej, potwierdzonej w wydanym przez morską jednostkę edukacyjną zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, oraz zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej albo
 2. posiadanie 36-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej lub międzynarodowej na stanowisku praktykanta pokładowego, młodszego marynarza, marynarza lub starszego marynarza oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej, albo
 3. posiadanie dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej.

Dyplom oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej uprawnia do zajmowania stanowiska:

 1. oficera wachtowego:
  • na każdym statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej,
  • na każdym statku w żegludze krajowej,
 2. kapitana:
  • na statku bez własnego napędu o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej,
  • na statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze krajowej, z wyjątkiem statków pasażerskich;

Kapitan żeglugi przybrzeżnej

I/1 konwencji STCW

cena: 6000 zł

Terminy kursów

22.09.2020-27.11.2020

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356, 
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

Ramowy program modelowy

Lp.

PRZEDMIOT

Liczba godzin

W

C

L

S

Σ

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

6.1.

Nawigacja

15

 

15

10

40

6.2.

Meteorologia i oceanografia

10

     

10

6.3.

Urządzenia nawigacyjne

8

 

7

 

15

6.4.

Manewrowanie statkiem

15

10

10

 

35

6.5.

Ratownictwo morskie

16

     

16

6.6.

Łączność morska

15

 

15

 

30

6.7.

Bezpieczeństwo nawigacji

15

 

8

7

30

6.8.

Budowa i stateczność statku

30

 

25

5

60

6.9.

Siłownie okrętowe

15

 

4

4

23

6.10.

Przewozy morskie

15

 

15

 

30

6.11

Zarządzanie statkiem

20

 

10

 

30

6.12

Bezpieczeństwo statku

10

     

10

6.13

Prawo morskie

20

     

20

6.14

Ochrona środowiska morskiego

10

     

10

6.15.

Język angielski

 

58

   

58

 

Razem

214

68

109

26

417

Wymagania

Do uzyskania dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej wymagane jest ukończenie 20 roku życia oraz posiadanie dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej lub dyplomu oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto powyżej 200 w żegludze przybrzeżnej lub międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego, świadectw przeszkoleń w zakresie: wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego i zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze przybrzeżnej.

Dyplom kapitana żeglugi przybrzeżnej uprawnia  do zajmowania stanowiska:

 • oficera wachtowego na każdym statku w żegludze przybrzeżnej,
 • kapitana:
  • na statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej, przy czym na statku pasażerskim – pod warunkiem odbycia dodatkowej 3-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana na tym statku lub 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich na stanowisku oficera wachtowego, na którym oficer wachtowy pełnił wachtę na mostku,
  • na każdym statku bez własnego napędu,
  • na każdym statku w żegludze krajowej, przy czym na statku pasażerskim – pod warunkiem odbycia 3-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 6-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku.

Zapisz się już teraz

Szybko zapiszesz się na nasz kurs korzystając z formularza.