PROSIMY O KONTAKT:

Telefoniczny – w godz: 08:00 – 15:00

tel: 58 620 41 65 lub 792 610 356

lub mailowy – odpowiadamy na bieżąco oszgm@post.pl

Dział pokładowy

Lista kursów:

Marynarz wachtowy

 Poziom pomocniczy II/4 konwencji STCW

 

Terminy kursów: – 2024 r.
koszt – 3000,00 zł

1. 06.05.2024 – 24.05.2024

2. 09.09.2024 – 27.09.2024
3. 12.11.2024 – 29.11.2024

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356,
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

Ramowy program modelowy

Lp. PRZEDMIOT Liczba godzin
W C L S Σ
I. II. III. IV. V. VI. VII.
1 Nawigacja 5 5 10
2 Urządzenia nawigacyjne 4 4
3 Łączność morska 4 4 8
4 Bezpieczeństwo nawigacji 10 5 5 20
5 Budowa statku 12 4 16
6 Przewozy morskie 5 5
7 Bezpieczeństwo statku 10 10
8 Ochrona środowiska morskiego 5 5
9 Język angielski 20 20
Razem 55 29 4 10 98

Wymagania

Do uzyskania świadectwa marynarza wachtowego wymagane jest:

 1. ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów w MJE typu A lub MJE typu B, lub co najmniej pierwszego roku nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom szypra w żegludze krajowej, zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie programu szkolenia na poziomie pomocniczym wydanego przez morską jednostkę edukacyjną oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym, albo,
 2. ukończenie studiów w MJE typu B lub nauki w MJE typu C, kształcących na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym, albo
 3. ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i posiadanie 6-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na to świadectwo, albo
 4. posiadanie świadectwa rybaka, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania oraz zdanie egzaminu na świadectwo marynarza wachtowego, albo,
 5. posiadanie dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej albo dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego, albo dyplomu szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego oraz zdanie egzaminu na świadectwo marynarza wachtowego.

Świadectwo marynarza wachtowego uprawnia  do zajmowania stanowisk:

 1. marynarza wachtowego – na każdym statku,
 2. kierownika statku o długości do 9 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze krajowej  bez prawa przewozu pasażerów, z tym że jeżeli moc silnika przekroczy 100 kW – pod warunkiem zdania egzaminu z zakresu obsługi silników spalinowych;

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356,
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

Ramowy program modelowy

Lp. PRZEDMIOT Liczba godzin
W C L S Σ
I. II. III. IV. V. VI. VII.
1 Nawigacja 5 5 10
2 Urządzenia nawigacyjne 4 4
3 Łączność morska 4 4 8
4 Bezpieczeństwo nawigacji 10 5 5 20
5 Budowa statku 12 4 16
6 Przewozy morskie 5 5
7 Bezpieczeństwo statku 10 10
8 Ochrona środowiska morskiego 5 5
9 Język angielski 20 20
Razem 55 29 4 10 98

Wymagania

Do uzyskania świadectwa marynarza wachtowego wymagane jest:

 1. ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów w MJE typu A lub MJE typu B, lub co najmniej pierwszego roku nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom szypra w żegludze krajowej, zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie programu szkolenia na poziomie pomocniczym wydanego przez morską jednostkę edukacyjną oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym, albo,
 2. ukończenie studiów w MJE typu B lub nauki w MJE typu C, kształcących na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym, albo
 3. ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i posiadanie 6-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na to świadectwo, albo
 4. posiadanie świadectwa rybaka, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania oraz zdanie egzaminu na świadectwo marynarza wachtowego, albo,
 5. posiadanie dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej albo dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego, albo dyplomu szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego oraz zdanie egzaminu na świadectwo marynarza wachtowego.

Świadectwo marynarza wachtowego uprawnia  do zajmowania stanowisk:

 1. marynarza wachtowego – na każdym statku,
 2. kierownika statku o długości do 9 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze krajowej  bez prawa przewozu pasażerów, z tym że jeżeli moc silnika przekroczy 100 kW – pod warunkiem zdania egzaminu z zakresu obsługi silników spalinowych;
Starszy marynarz
Poziom pomocniczy II/5 konwencji STCW
Terminy kursów 2024

1. 06.05.2024 – 24.05.2024

2. 09.09.2024 – 27.09.2024
3. 12.11.2024 – 29.11.2024

 

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356,
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkoleń.

Ramowy program modelowy

Lp. PRZEDMIOT Liczba godzin
W C L S Σ
I. II. III. IV. V. VI. VII.
1 Nawigacja 6 6
2 Meteorologia i oceanografia 6 6
3 Urządzenia nawigacyjne 2 2
4 Manewrowanie statkiem 8 4 12
5 Bezpieczeństwo nawigacji 2 3 5
8 Budowa statku 19 6 25
9 Przewozy morskie 15 15
10 Bezpieczeństwo statku 10 10
11 Prawo morskie 6 6
12 Ochrona środowiska morskiego 5 5
13 Język angielski 20 20
Razem 79 26 7 112

Wymagania

Do uzyskania świadectwa starszego marynarza wymagane jest posiadanie świadectwa ratownika oraz:

 1. posiadanie świadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku marynarza wachtowego dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego marynarza albo
 2. ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie świadectwa marynarza wachtowego oraz dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku marynarza w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego marynarza, albo
 3. ukończenie nauki w MJE typu C kształcącej co najmniej na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom szypra w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie świadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku marynarza w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego marynarza, albo
 4. ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo starszego marynarza zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie świadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku marynarza w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego marynarza.

Świadectwo starszego marynarza uprawnia do zajmowania stanowisk:

  1. marynarza – na każdym statku,
  2. starszego marynarza – na każdym statku,
  3. kierownika:
   • na statku bez własnego napędu o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze krajowej,
   • na statku o długości do 15 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze krajowej bez prawa przewozu pasażerów, z tym że jeżeli moc silnika przekroczy 100 kW – pod warunkiem zdania egzaminu z zakresu obsługi silników spalinowych.
Oficer wachtowy - żegluga międzynarodowa

Poziom operacyjny II/1 konwencji STCW

Cena: 9000 zł

Terminy kursów


Termin szkolenia: w zależności od zgłoszeń

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356,
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

Ramowy program modelowy

Lp. PRZEDMIOT Liczba godzin
W C L S Σ
I. II. III. IV. V. VI. VII.
3.1. Nawigacja 106 140 35 20 301
3.2 Meteorologia i oceanografia 25 6 10 41
3.3 Urządzenia nawigacyjne 60 40 100
3.4 Manewrowanie statkiem 15 5 20
3.5 Ratownictwo morskie 15 15
3.6 Łączność morska 10 5 15
3.7 Bezpieczeństwo nawigacji 40 10 20 70
3.8 Budowa i stateczność statku 75 30 105
3.9 Przewozy morskie 40 5 45
3.10 Zarządzanie statkiem 15 15
3.11 Bezpieczeństwo statku 15 15
3.12 Prawo morskie 20 20
3.13 Ochrona środowiska morskiego 10 10
3.14 Język angielski 60 60
Razem 446 251 90 45 832

Wymagania

Do uzyskania dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej wymagane jest posiadanie świadectwa ogólnego operatora GMDSS oraz świadectw przeszkoleń w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, udzielania pierwszej pomocy medycznej, nautycznego

dowodzenia statkiem i świadectwa ratownika oraz:

 1. ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, odbycie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej, potwierdzonej w wydanym przez morską jednostkę edukacyjną zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki pływania na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej, oraz zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej albo

1a. Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna zawierać okres pełnienia obowiązków wachtowych na mostku pod nadzorem kapitana albo oficera wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w książce praktyk

 1. posiadanie dyplomu oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania w żegludze międzynarodowej na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w dziale pokładowym oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej, albo
  1. posiadanie dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej albo dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego, albo dyplomu szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania w żegludze międzynarodowej na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w dziale pokładowym na stanowisku praktykanta pokładowego, młodszego marynarza pokładowego, marynarza wachtowego lub starszego marynarza oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej, albo
 2. posiadanie 36-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych w żegludze międzynarodowej w dziale pokładowym na stanowisku praktykanta pokładowego, młodszego marynarza, marynarza lub starszego marynarza, w tym co najmniej 12 miesięcy praktyki pływania na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej, albo
 3. posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego lub oficera elektroautomatyka okrętowego, świadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej.

Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 2–5, powinna zawierać okres pełnienia obowiązków wachtowych na mostku pod nadzorem kapitana albo oficera wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w zaświadczeniu o pełnieniu wachty nawigacyjnej, które powinno zawierać informacje dotyczące: imienia i nazwiska osoby odbywającej

wachtę nawigacyjną, nazwy statku, numeru IMO, typu statku, pojemności brutto statku, mocy maszyn głównych, zajmowanego stanowiska, okresu pełnienia wachty na mostku, nazwy armatora oraz podpis kapitana statku.

Dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej uprawnia do zajmowania stanowisk:

 • oficera wachtowego – na każdym statku
 • kapitana na statku bez własnego napędu
Starszy oficer pokładowy

Poziom zarządzania II/2 konwencji STCW

Cena: 10.000 zł

Terminy kursów

08.10.2024 – 31.01.2025

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356,
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

Ramowy program modelowy

Lp. PRZEDMIOT Liczba godzin
W C L S Σ
I. II. III. IV. V. VI. VII.
5.1 NAWIGACJA 40 60 5 115
5.2 METEOROLOGIA I OCEANOGRAFIA 30 10 40
5.3 URZĄDZENIA NAWIGACYJNE 10 6 16
5.4 MANEWROWANIE STATKIEM 25 20 45
5.5 RATOWNICTWO MORSKIE 15 10 5 30
5.6 BEZPIECZEŃSTWO NAWIGACJI 6 4 10
5.7 BUDOWA I STATECZNOŚĆ STATKU 50 45 50 145
5.8 SIŁOWNIE OKRĘTOWE 15 10 25
5.9 PRZEWOZY MORSKIE 40 25 65
5.10 ZARZĄDZANIE STATKIEM 30 15 45
5.11 BEZPIECZEŃSTWO STATKU 15 10 25
5.12 PRAWO MORSKIE 40 40
5.13 OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO 10 10
5.14 JĘZYK ANGIELSKI 60 60
Razem 326 225 71 49 671

Wymagania

I. Do uzyskania dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania oraz:

 1. dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej, w tym co najmniej 6 miesięcy na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej albo
 2. dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej, albo
 3. dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku co najmniej oficera wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.

Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.

Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej i zdaniu egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.

Dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej uprawnia do zajmowania stanowisk:

 • oficera wachtowego – na każdym statku,
 • starszego oficera – na każdym statku,
 • kapitana:
  • na statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej,
  • na każdym statku bez własnego napędu;


   II. Do uzyskania dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania oraz:

 1. dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej albo
 2. dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej, dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, odbycie 24-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego nabytej po uzyskaniu obu dyplomów oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.

Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.

Dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 uprawniają do zajmowania stanowisk:

 • oficera wachtowego – na każdym statku,
 • starszego oficera – na każdym statku o pojemności brutto poniżej 3000,
 • kapitana:
  • na każdym statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej,
  • na każdym statku w żegludze krajowej, przy czym na statku pasażerskim – pod warunkiem odbycia 3-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 6-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku,
  • na każdym statku bez własnego napędu;
Kapitan żeglugi wielkiej

Na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej
II/2 konwencji STCW

Terminy kursów

(nieobowiązkowe) w zależności od zgłoszeń

Wymagania

Do uzyskania dyplomu kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej wymagane jest zdanie egzaminu na ten dyplom oraz posiadanie:

 1. dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej albo
 2. dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, dyplomu kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 oraz dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej nabytej po uzyskaniu obu dyplomów.

Dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej uprawnia do zajmowania stanowisk:

 • oficera wachtowego – na każdym statku,
 • starszego oficera – na każdym statku,
 • kapitana – na każdym statku.

Do uzyskania dyplomu kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 wymagane jest posiadanie:

 1. dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 oraz dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej, albo
 2. dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej albo dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej.

Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenia o ukończeniu szkolenie w morskiej jednostce edukacyjnej i zdały egzamin na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.

Dyplom kapitana na statkach o pojemności od 500 do 3000 uprawnia do zajmowania stanowisk:

 • oficera wachtowego – na każdym statku,
 • starszego oficera – na każdym statku o pojemności brutto poniżej 3000,
 • starszego oficera – na każdym statku, pod warunkiem posiadania dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej,
 • kapitana – na każdym statku o pojemności brutto poniżej 3000;

Przedmioty  egzaminacyjne:

Funkcja: nawigacja

 1. Nawigacja
 2. Urządzenia nawigacyjne
 3. Bezpieczeństwo nawigacji

Funkcja: Dbałość o statek i opieka nad ludźmi

 1. Zarządzanie statkiem
 2. Bezpieczeństwo statku
 3. Prawo morskie
Szyper 2 klasy Żeglugi krajowej

 

cena: 9000 zł – ( kurs się odbędzie, jeżeli zbierze się grupa 12 osób)

Terminy kursów:

16.09.2024 – 29.11.2024

 

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356,
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

Ramowy program modelowy

Lp. PRZEDMIOT Liczba godzin
W C L S Σ
I. II. III. IV. V. VI. VII.
8.1. Nawigacja 22 30 28 4 84
8.2. Meteorologia i oceanografia 15 15
8.3. Urządzenia nawigacyjne 15 9 24
8.4. Manewrowanie statkiem 13 10 23
8.5. Ratownictwo morskie 18 4 22
8.6. Łączność morska 10 10 20
8.7. Bezpieczeństwo nawigacji 15 15 15 45
8.8. Budowa i stateczność statku 45 30 75
8.9. Siłownie okrętowe 16 4 4 24
8.10 Przewozy morskie 15 15 30
8.11. Bezpieczeństwo statku 12 4 16
8.12 Ochrona środowiska morskiego 10 10
8.13 Język angielski 45 45
Razem 206 79 115 33 433

Wymagania

Do uzyskania dyplomu szypra 2 klasy żeglugi krajowej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego, pierwszej pomocy medycznej, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, odpowiedniego świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i świadectwa ratownika oraz:

 1. ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, oraz posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym albo
 2. ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej na dyplom co najmniej szypra 2 klasy w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, oraz posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym, albo
 3. posiadanie świadectwa starszego marynarza, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego marynarza oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na ten dyplom, albo
 4. posiadanie dyplomu szypra 2 lub 1 klasy rybołówstwa morskiego i zdanie egzaminu na dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej, albo
 5. posiadanie ważnego dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto powyżej 500 lub oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej.

Dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej uprawnia do zajmowania stanowiska:

 • oficera wachtowego na każdym statku o pojemności brutto poniżej 2000 w żegludze krajowej,
 • kapitana:
  • na statku bez własnego napędu o pojemności brutto poniżej 2000 w żegludze krajowej,
  • na statku o pojemności brutto poniżej 200 w żegludze krajowej, w tym na statku pasażerskim o pojemności brutto poniżej 50, pod warunkiem odbycia 3-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 6-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku;
Szyper 1 klasy

Żeglugi krajowej


Cena: 7000 zł ( dla grupy 12 osób)

Terminy kursów:

w zależności od zgłoszeń

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356,
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

Ramowy program modelowy

Lp. PRZEDMIOT Liczba godzin
W C L S Σ
I. II. III. IV. V. VI. VII.
7.1. Nawigacja 10 15 25
7.2. Meteorologia i oceanografia 5 5 10
7.3. Urządzenia nawigacyjne 8 12 20
7.4. Manewrowanie statkiem 24 12 36
7.5. Ratownictwo morskie 14 14
7.6. Łączność morska 5 5 10
7.7. Bezpieczeństwo nawigacji 12 6 18
7.8. Budowa i stateczność statku 15 15 30
7.9. Przewozy morskie 15 15 30
7.10 Zarządzanie statkiem 15 5 20
7.11. Bezpieczeństwo statku 12 4 16
7.12 Prawo morskie 12 12
7.13 Ochrona środowiska morskiego 10 10
7.14 Język angielski 26 26
Razem 157 30 18 277

Wymagania

Do uzyskania dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej wymagane jest posiadanie dyplomu szypra 2 klasy żeglugi krajowej lub oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej lub oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej, świadectw przeszkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy medycznej, wykorzystania

radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, odpowiedniego świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i świadectwa ratownika oraz:

 1. dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficerskim w dziale pokładowym na statkach o pojemności brutto powyżej 100 lub 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach o pojemności brutto powyżej 100 oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej albo
 2. ukończenie studiów w MJE typu A lub MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficerskim w dziale pokładowym na statkach o pojemności brutto powyżej 100 lub 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach o pojemności brutto powyżej 100 oraz zdanie egzaminu na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej, albo
 3. ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej na dyplom co najmniej szypra 2 klasy w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficerskim w dziale pokładowym na statkach o pojemności brutto powyżej 100 lub 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach o pojemności brutto powyżej 100 oraz zdanie egzaminu na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej, albo
 4. posiadanie dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego albo szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego i zdanie egzaminu na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej, albo
  5. dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej lub dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000, lub dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, lub dyplomu kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000, lub dyplomu kapitana żeglugi wielkiej

Dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej uprawnia do zajmowania stanowiska kapitana na  statku o pojemności brutto poniżej 2000 w żegludze krajowej, w tym na statku pasażerskim o pojemności brutto 1500, pod warunkiem odbycia 3-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 6-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku.

Oficer wachtowy - żegluga przybrzeżna

Poziom operacyjny II/3 konwencji STCW


cena: 9000 zł – ( kurs się odbędzie jeżeli zbierze się grupa 12 osób) 

Terminy kursów:

16.09.2024 – 29.11.2024

 

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356,
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

Ramowy program modelowy

Lp. PRZEDMIOT Liczba godzin
W C L S Σ
I. II. III. IV. V. VI. VII.
4.1. Nawigacja 30 30 15 15 90
4.2. Meteorologia i oceanografia 15 15
4.3. Urządzenia nawigacyjne 15 15 30
4.4. Manewrowanie statkiem 15 10 25
4.5. Ratownictwo morskie 25 4 29
4.6. Łączność morska 5 15 20
4.7. Bezpieczeństwo nawigacji 15 8 7 30
4.8. Budowa i stateczność statku 45 30 75
4.9. Przewozy morskie 30 15 45
4.10. Bezpieczeństwo statku 10 10
4.11 Ochrona środowiska morskiego 10 10
4.12. Język angielski 64 64
Razem 215 94 112 22 443

Wymagania

Do uzyskania dyplomu oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy medycznej, świadectwa ogólnego operatora GMDSS i świadectwa ratownika oraz:

 1. ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, odbycie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej lub międzynarodowej, potwierdzonej w wydanym przez morską jednostkę edukacyjną zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, oraz zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej albo
 2. posiadanie 36-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej lub międzynarodowej na stanowisku praktykanta pokładowego, młodszego marynarza, marynarza lub starszego marynarza oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej, albo
 3. posiadanie dyplomu szypra 2 klasy żeglugi krajowej oraz 24-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach morskich w dziale pokładowym i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej.

Dyplom oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej uprawnia do zajmowania stanowiska:

 1. oficera wachtowego:
  • na każdym statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej,
 2. kapitana:
  • na statku bez własnego napędu o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej,
Kapitan żeglugi przybrzeżnej

 I/1 konwencji STCW


cena: 9000 zł ( dla grupy 12 osób)

Terminy kursów:

16.09.2024 – 29.11.2024

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356,
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

Ramowy program modelowy

Lp. PRZEDMIOT Liczba godzin
W C L S Σ
I. II. III. IV. V. VI. VII.
6.1. Nawigacja 15 15 10 40
6.2. Meteorologia i oceanografia 10 10
6.3. Urządzenia nawigacyjne 8 7 15
6.4. Manewrowanie statkiem 15 10 10 35
6.5. Ratownictwo morskie 16 16
6.6. Łączność morska 15 15 30
6.7. Bezpieczeństwo nawigacji 15 8 7 30
6.8. Budowa i stateczność statku 30 25 5 60
6.9. Siłownie okrętowe 15 4 4 23
6.10. Przewozy morskie 15 15 30
6.11 Zarządzanie statkiem 20 10 30
6.12 Bezpieczeństwo statku 10 10
6.13 Prawo morskie 20 20
6.14 Ochrona środowiska morskiego 10 10
6.15. Język angielski 58 58
Razem 214 68 109 26 417

Wymagania

Do uzyskania dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej wymagane jest ukończenie 20 roku życia, posiadanie przeszkoleń w w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego , udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz:
1) posiadanie dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej lub dyplomu oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej, 
12-miesięcznej  dodatkowej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto powyżej 200 w żegludze przybrzeżnej lub międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze przybrzeżnej albo 
2) posiadanie dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej oraz 12-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto powyżej 200 na stanowisku kapitana i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze przybrzeżnej

Dyplom kapitana żeglugi przybrzeżnej uprawnia  do zajmowania stanowiska:

 • oficera wachtowego na każdym statku w żegludze przybrzeżnej,
 • kapitana:
  • na statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej, przy czym na statku pasażerskim – pod warunkiem odbycia dodatkowej 3-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana na tym statku lub 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich na stanowisku oficera wachtowego, na którym oficer wachtowy pełnił wachtę na mostku,
  • na każdym statku bez własnego napędu.

Zapisz się już teraz

Szybko zapiszesz się na nasz kurs korzystając z formularza.