Gdynia 01.02.2024 r.

Administrator informuje podmiot przetwarzający, że :
1. Administratorem danych osobowych jest OSZGM s.c. z siedzibą 81-341 Gdynia , ul. Węglowa 11, NIP : 958-166-20-25 reprezentowana przez Dyrektora Magdalenę Marcinek
2. Inspektorem Ochrony Danych w spółce OSZGM jest Pani Elżbieta Nowak adres email : osrodek.ela@wp.pl
3. Dane przetwarzane będą w celu :
– realizacji umowy między OSZGM s.c. a kursantem realizacja kursów dla marynarzy zleconych przez OSZGM s.c.
4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6.1 b ) RODO
5. Dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów : firma obsługująca pocztę elektroniczną, Urząd Morski, firmy świadczące usługi pocztowe- kurierskie, kancelaria prawna obsługująca
6. Podawane dane osobowe będą przechowywane prze okres 5 lat po zakończeniu szkolenia
7. Posiada Pan prawo dostępu do treści swoich danych , sprostowania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
8. Posiada Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9. Posiadanie danych osobowych jest dobrowolnie i jest warunkiem zawarcia umowy – w przypadku ich nie podania umowa o świadczenie usługi nie zostanie zawarta
10. Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.