Dział maszynowy

Lista kursów

Motorzysta wachtowy

Poziom pomocniczy III/4 konwencji STCW

Cena: 2500 zł

Terminy kursów

Plan kursów na drugi semestr 2020 r.

1. 07.09.2020 – 02.10.2020
2. 05.10.2020 – 30.10.2020 egzamin 04.11.2020
3. 03.11.2020 – 27.11.2020

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356, 
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

 

Ramowy program modelowy

Lp.

PRZEDMIOT

Liczba godzin

W

C

L

S

Σ

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

1.1

TEORIA I BUDOWA OKRĘTU

14

     

14

1.2

OKRĘTOWE SILNIKI TLOKOWE

10

 

2

 

12

1.3

SIŁOWNIE OKRĘTOWE

10

   

14

24

1.4

MASZYNY I URZĄDZENIA OKRĘTOWE

17

 

8

 

25

1.5

KOTŁY OKRĘTOWE

10

   

2

12

1.6

TECHNOLOGIA REMONTÓW

10

 

8

 

18

1.7

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA OKRĘTOWA

7

     

7

1.8

OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

6

     

6

1.9

JĘZYK ANGIELSKI

 

20

   

20

1.10

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA STATKU

7

     

7

 

Razem

91

20

18

16

145

Wymagania

Do uzyskania świadectwa motorzysty wachtowego wymagane jest:

 1. ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie programu szkolenia na poziomie pomocniczym wydanego przez morską jednostkę edukacyjną oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym, albo
 2. ukończenie co najmniej pierwszego roku nauki w MJE typu C, kształcącej co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania, lub na dyplom oficeramechanika w żegludze krajowej, posiadanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie programu szkolenia na poziomie pomocniczym wydanego przez morską jednostkę edukacyjną oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym, albo
 3. ukończenie studiów w MJE typu B lub nauki w MJE typu C, kształcących na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym, albo
 4. posiadanie dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego, co najmniej 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej i ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej zgodnego z certyfikatem uznania oraz zdanie egzaminu na to świadectwo, albo
 5. ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej zgodnego z certyfikatem uznania i posiadanie 6-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym oraz zdanie egzaminu na to świadectwo.

Za równoważne z ukończeniem szkolenia na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej uznaje się ukończenie studiów wyższych na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie mechaniki i budowy maszyn lub automatyki i robotyki.

Przy ubieganiu się o świadectwo motorzysty wachtowego 1/2 ogólnej wymaganej praktyki pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 5, może być zastąpiona praktyką przy budowie, naprawie lub obsłudze maszyn okrętowych w stoczniach, zakładach produkcyjnych lub warsztatach mechanicznych.

Świadectwo motorzysty wachtowego uprawnia do zajmowania stanowiska:

 • motorzysty wachtowego na każdym statku,
 • kierownika maszyn na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 400 kW.

Starszy motorzysta

Poziom pomocniczy III/5 konwencji STCW
Cena: 3800 zł

Terminy kursów

W zależności od zgłoszeń –  czas trwania -7 tygodni

Ramowy program modelowy

Lp.

PRZEDMIOT

Liczba godzin

W

C

L

S

Σ

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

2.1

MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW.

6

     

6

2.2

TERMODYNAMIKA

16

     

16

2.3

TEORIA I BUDOWA OKRĘTU

12

2

   

14

2.4

OKRĘTOWE SILNIKI TŁOKOWE

20

 

6

 

26

2.5

SIŁOWNIE OKRĘTOWE

14

   

15

29

2.6

MASZYNY I URZĄDZENIA OKRĘTOWE

38

 

8

 

46

2.7

KOTŁY OKRĘTOWE

14

     

14

2.8

CHŁODNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA OKRĘTOWA

12

 

2

 

14

2.9

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

4

     

4

2.10

TECHNOLOGIA REMONTÓW

20

 

17

 

37

2.11

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTROBNIKA OKRĘTOWA

10

     

10

2.12

AUTOMATYKA OKRĘTOWA

16

   

4

20

2.13

OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

6

     

6

2.14

JĘZYK ANGIELSKI

 

20

   

20

2.15

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA STATKU

10

     

10

2.16

MATERIAŁOZNAWSTWO OKRĘTOWE

12

     

12

2.17

GRAFIKA INŻYNIERSKA

 

12

   

12

 

Razem

210

34

33

19

296

Wymagania

Do uzyskania świadectwa starszego motorzysty wymagane jest:

 1. posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku motorzysty na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego motorzysty albo
 2. ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania, lub ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku motorzysty na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego motorzysty, albo
 3. ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej co najmniej na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku motorzysty na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego motorzysty.

Świadectwo starszego motorzysty uprawnia do zajmowania stanowiska:

 • motorzysty wachtowego na każdym statku,
 • starszego motorzysty na każdym statku,
 • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku w żegludze krajowej,
 • starszego oficera mechanika – na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 750 kW w żegludze krajowej.

Mechanik wachtowy

Poziom operacyjny III/1 konwencji STCW

Cena: 7500 zł

Terminy kursów

luty 2021
 
Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356, 
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

 

Ramowy program modelowy

Lp.

PRZEDMIOT

Liczba godzin

W

C

L

S

Σ

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

4.1.1

MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

20

     

20

4.1.2

TERMODYNAMIKA

26

8

   

34

4.1.3

TEORIA I BUDOWA OKRĘTU

36

6

   

42

4.1.4

OKRĘTOWE SILNIKI TŁOKOWE

44

 

10

 

54

4.1.5

SIŁOWNIE OKRĘTOWE

32

4

 

32

68

4.1.6

MASZYNY I URZĄDZENIA OKRĘTOWE

61

 

16

 

77

4.1.7

KOTŁY OKRĘTOWE

20

     

20

4.1.8

CHŁODNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA OKRĘTOWA

25

 

15

 

40

4.1.9

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

30

 

11

 

41

4.1.10

TECHNOLOGIA REMONTÓW

48

 

66

 

114

4.1.11

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA OKRĘTOWA

66

4

18

 

88

4.1.12

AUTOMATYKA OKRĘTOWA

36

 

8

4

48

4.1.13

OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

18

     

18

4.1.14

JĘZYK ANGIELSKI

 

60

   

60

4.1.15

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA STATKU

10

4

   

14

4.1.16

MATERIAŁOZNAWSTWO OKRĘTOWE

27

     

27

4.1.17

GRAFIKA INŻYNIERSKA

 

54

   

54

 

Razem

499

140

144

36

819

Wymagania

Do uzyskania dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy medycznej, dowodzenia siłownią okrętową i świadectwa ratownika oraz:

 1. ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, potwierdzonej w wydanym przez MJE zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, oraz zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej albo
  1. Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna zawierać okres pełnienia obowiązków wachtowych w maszynowni pod nadzorem starszego mechanika albo oficera mechanika wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w książce praktyk.
 2. posiadanie dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego oraz dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w specjalności mechanicznej zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, albo
 3. posiadanie 36-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, w tym co najmniej 24 miesiące praktyki pływania na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej.

Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, powinna zawierać okres pełnienia obowiązków wachtowych w maszynowni pod nadzorem starszego mechanika albo oficera mechanika wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w zaświadczeniu o pełnieniu wachty maszynowej, które powinno zawierać informacje dotyczące: imienia i nazwiska osoby odbywającej wachtę maszynową, nazwy statku, numeru IMO, typu statku, pojemności brutto statku, mocy maszyn głównych, zajmowanego stanowiska, okresu pełnienia wachty maszynowej, nazwy armatora oraz podpis kapitana statku lub starszego oficera mechanika.

Przy ubieganiu się o dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej 6-miesięczna wymagana praktyka pływania, o której mowa w ust. 1, może być zastąpiona praktyką przy budowie, naprawie lub obsłudze maszyn okrętowych w stoczniach, zakładach produkcyjnych i warsztatach mechanicznych.

Dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej uprawnia  do zajmowania stanowiska:

 • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku,
 • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 750 kW,
 • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 1500 kW w żegludze krajowej.

Mechanik 2 klasy

Poziom zarządzania III/2 konwencji STCW

Cena: 6500 zł

Terminy kursów

od 01.09.2020 do 20.11.2020

nabór zamknięty nastepny kurs 

styczeń 2021

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356, 
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

Ramowy program modelowy

Lp.

PRZEDMIOT

Liczba godzin

W

C

L

S

Σ

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

6.1

MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

18

 

4

 

22

6.2

TERMODYNAMIKA

18

4

   

22

6.3

TEORIA I BUDOWA OKRĘTU

30

5

   

35

6.4

OKRĘTOWE SILNIKI TŁOKOWE

42

 

8

 

50

6.5

SIŁOWNIE OKRĘTOWE

28

4

 

14

46

6.6

MASZYNY I URZĄDZENIA OKRĘTOWE

30

 

4

 

34

6.7

KOTŁY OKRĘTOWE

23

     

23

6.8

CHŁODNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA OKRĘTOWA

15

     

15

6.9

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

20

     

20

6.10

TECHNOLOGIA REMONTÓW

28

 

2

 

30

6.11

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA OKRĘTOWA

44

 

6

 

50

6.12

AUTOMATYKA OKRĘTOWA

36

4

   

40

6.13

OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

15

     

15

6.14

JĘZYK ANGIELSKI

 

60

   

60

6.15

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA STATKU

20

10

   

30

6.16

PRAWO I UBEZPIECZENIA MORSKIE

15

     

15

 

Razem

382

87

24

14

507

Wymagania

I. Do uzyskania dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej wymagane jest posiadanie:

 1. dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku oficera mechanika wachtowego, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku oficera mechanika wachtowego, oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym albo
 2. dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku co najmniej oficera mechanika wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej oraz ukończenie szkolenia w MJEtypu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym.

Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale maszynowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.

Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej i zdały egzamin na poziomie zarządzania w dziale maszynowym.

Dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej uprawnia do zajmowania  stanowiska:

 • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku,
 • drugiego oficera mechanika – na każdym statku,
 • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW w żegludze przybrzeżnej,
 • starszego oficera mechanika – na statkach w żegludze krajowej;

II. Do uzyskania dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW wymagane jest posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, na stanowisku oficera mechanika wachtowego oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym.

Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale maszynowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.

Dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW uprawnia do zajmowania stanowiska:

 • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku,
 • drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW,
 • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW w żegludze przybrzeżnej,
 • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 6000 kW w żegludze krajowej.

Starszy oficer mechanik

Na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej
III/2 konwencji STCW

Cena: 2000 zł

Terminy kursów


 Terminy kursów na drugi semestr 2020 r.

1. 07.09.2020 – 26.09.2020 egzamin 28.09.2020
2. 05.10.2020 – 23.10.2020
3. 09.11.2020 – 27.11.2020

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356, 
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

Przedmioty egzaminacyjne

Funkcja: Mechanika okrętowa:

 1. Okrętowe silniki tłokowe
 2. Siłownie okrętowe
 3. Materiałoznawstwo okrętowe
 4. Język angielski

Funkcja: Dbałość o statek i opieka nad ludźmi

 1. Prawo i ubezpieczenia morskie
 2. Ochrona środowiska morskiego
 3. Zarządzanie bezpieczną eksploatacją

Wymagania

Do uzyskania dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej wymagane jest zdanie egzaminu na ten dyplom oraz posiadanie:

 1. dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika, przy czym 6 miesięcy wymaganej praktyki może być zastąpione praktyką pływania na stanowisku starszego oficera mechanika na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW, albo
 2. dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 3000 kW i powyżej, dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW oraz dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika nabytej po uzyskaniu obu dyplomów.

Dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej uprawniający do zajmowania stanowiska:

 • starszego oficera mechanika – na każdym statku,
 • drugiego oficera mechanika – na każdym statku,
 • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku;

Do uzyskania dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW wymagane jest posiadanie:

 1. dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW oraz dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym albo
 2. dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej oraz dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika.

Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej i zdały egzamin na poziomie zarządzania w dziale maszynowym.

Dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW uprawniający do zajmowania stanowiska:

 • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku,
 • drugiego oficera mechanika – na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW,
 • drugiego oficera mechanika – na każdym statku, pod warunkiem posiadania dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej,
 • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW,
 • starszego oficera mechanika na każdym statku w żegludze krajowej.

Oficer mechanik

Żeglugi krajowej

 

Terminy kursów

( nieobowiązkowe ) w zależności od zgłoszeń

Ramowy program modelowy

Lp.

PRZEDMIOT

Liczba godzin

W

C

L

S

Σ

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

7.1

MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

6

     

6

7.2

TERMODYNAMIKA

16

     

16

7.3

TEORIA I BUDOWA OKRĘTU

12

2

   

14

7.4

OKRĘTOWE SILNIKI TŁOKOWE

20

 

2

 

22

7.5

SIŁOWNIE OKRĘTOWE

14

   

15

29

7.6

MASZYNY I URZĄDZENIA OKRĘTOWE

38

 

8

 

46

7.7

KOTŁY OKRĘTOWE

14

     

14

7.8

CHŁODNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA OKRĘTOWA

12

 

2

   

7.9

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

4

     

4

7.10

TECHNOLOGIA REMONTÓW

20

 

17

 

37

7.11

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA OKRĘTOWA

10

     

10

7.12

AUTOMATYKA OKRĘTOWA

16

   

4

20

7.13

OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

6

     

6

7.14

JĘZYK ANGIELSKI

 

40

   

40

7.15

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA STATKU

6

     

6

7.16

MATERIAŁOZNAWSTWO OKRĘTOWE

12

 

4

 

16

7.17

PRAWO I UBEZPIECZENIA MORSKIE

 

12

   

12

 

Razem

18

12

4

4

312

Wymagania

Do uzyskania dyplomu oficera mechanika w żegludze krajowej wymagane jest:

 1. posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku motorzysty na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej oraz zdanie egzaminu na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej albo
 2. ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego oraz dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku motorzysty oraz zdanie egzaminu na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej, albo
 3. ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej co najmniej na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania, lub na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku motorzysty oraz zdanie egzaminu na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej.

Ustala się następujące uprawnienia zawodowe posiadaczy dyplomu oficera mechanika w żegludze krajowej, uprawniającego do zajmowania stanowiska:

 • motorzysty wachtowego – na każdym statku w żegludze krajowej;
 • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku w żegludze krajowej;
 • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 1100 kW – w żegludze krajowej.

Zapisz się już teraz

Szybko zapiszesz się na nasz kurs korzystając z formularza.