Dział maszynowy

Lista kursów:

PROSIMY O KONTAKT:

Telefoniczny – w godz: 08:00 – 15:00

tel: 58 620 41 65 lub 792 610 356

lub mailowy – odpowiadamy na bieżąco oszgm@post.pl

Motorzysta wachtowy

Poziom pomocniczy III/4 konwencji STCW

Cena: 5000 zł

Terminy kursów:

w zależności od zgłoszeń

egzamin – 

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356,
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

 

Ramowy program modelowy

Lp. PRZEDMIOT Liczba godzin
W C L S Σ
I. II. III. IV. V. VI. VII.
1.1 TEORIA I BUDOWA OKRĘTU 14 14
1.2 OKRĘTOWE SILNIKI TLOKOWE 10 2 12
1.3 SIŁOWNIE OKRĘTOWE 10 14 24
1.4 MASZYNY I URZĄDZENIA OKRĘTOWE 17 8 25
1.5 KOTŁY OKRĘTOWE 10 2 12
1.6 TECHNOLOGIA REMONTÓW 10 8 18
1.7 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA OKRĘTOWA 7 7
1.8 OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO 6 6
1.9 JĘZYK ANGIELSKI 20 20
1.10 BEZPIECZNA EKSPLOATACJA STATKU 7 7
Razem 91 20 18 16 145

Wymagania

Do uzyskania świadectwa motorzysty wachtowego wymagane jest:

 1. ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie programu szkolenia na poziomie pomocniczym wydanego przez morską jednostkę edukacyjną oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym, albo
 2. ukończenie co najmniej pierwszego roku nauki w MJE typu C, kształcącej co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania, lub na dyplom oficeramechanika w żegludze krajowej, posiadanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie programu szkolenia na poziomie pomocniczym wydanego przez morską jednostkę edukacyjną oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym, albo
 3. ukończenie studiów w MJE typu B lub nauki w MJE typu C, kształcących na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym, albo
 4. posiadanie dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego, co najmniej 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej i ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej zgodnego z certyfikatem uznania oraz zdanie egzaminu na to świadectwo, albo
 5. ukończenie szkolenia – KURSU NA MOTORZYSTĘ – w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej zgodnego z certyfikatem uznania i posiadanie 6-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym oraz zdanie egzaminu na to świadectwo.

Za równoważne z ukończeniem szkolenia na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej uznaje się ukończenie studiów wyższych na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie mechaniki i budowy maszyn lub automatyki i robotyki.

Przy ubieganiu się o świadectwo motorzysty wachtowego 1/2 ogólnej wymaganej praktyki pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 5, może być zastąpiona praktyką przy budowie, naprawie lub obsłudze maszyn okrętowych w stoczniach, zakładach produkcyjnych lub warsztatach mechanicznych.

Świadectwo motorzysty wachtowego uprawnia do zajmowania stanowiska:

 • motorzysty wachtowego na każdym statku,
 • kierownika maszyn na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 400 kW.
Starszy motorzysta
Poziom pomocniczy III/5 konwencji STCW
Cena: 3800 zł

Terminy kursów

W zależności od zgłoszeń –  czas trwania -7 tygodni

Ramowy program modelowy

Lp. PRZEDMIOT Liczba godzin
W C L S Σ
I. II. III. IV. V. VI. VII.
2.1 MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW. 6 6
2.2 TERMODYNAMIKA 16 16
2.3 TEORIA I BUDOWA OKRĘTU 12 2 14
2.4 OKRĘTOWE SILNIKI TŁOKOWE 20 6 26
2.5 SIŁOWNIE OKRĘTOWE 14 15 29
2.6 MASZYNY I URZĄDZENIA OKRĘTOWE 38 8 46
2.7 KOTŁY OKRĘTOWE 14 14
2.8 CHŁODNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA OKRĘTOWA 12 2 14
2.9 PŁYNY EKSPLOATACYJNE 4 4
2.10 TECHNOLOGIA REMONTÓW 20 17 37
2.11 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTROBNIKA OKRĘTOWA 10 10
2.12 AUTOMATYKA OKRĘTOWA 16 4 20
2.13 OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO 6 6
2.14 JĘZYK ANGIELSKI 20 20
2.15 BEZPIECZNA EKSPLOATACJA STATKU 10 10
2.16 MATERIAŁOZNAWSTWO OKRĘTOWE 12 12
2.17 GRAFIKA INŻYNIERSKA 12 12
Razem 210 34 33 19 296

Wymagania

Do uzyskania świadectwa starszego motorzysty wymagane jest:

 1. posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku motorzysty na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego motorzysty albo
 2. ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania, lub ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku motorzysty na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego motorzysty, albo
 3. ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej co najmniej na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku motorzysty na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego motorzysty.

Świadectwo starszego motorzysty uprawnia do zajmowania stanowiska:

 • motorzysty wachtowego na każdym statku,
 • starszego motorzysty na każdym statku,
 • starszego oficera mechanika – na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 750 kW w żegludze krajowej.
Mechanik wachtowy

Poziom operacyjny III/1 konwencji STCW

Cena: 11.000 zł

Terminy kursów

 w zależności od zgłoszeń

Prosimy o wcześniejsze zapisy.

 

Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356,
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

Ramowy program modelowy

Lp. PRZEDMIOT Liczba godzin
W C L S Σ
I. II. III. IV. V. VI. VII.
4.1.1 MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 20 20
4.1.2 TERMODYNAMIKA 26 8 34
4.1.3 TEORIA I BUDOWA OKRĘTU 36 6 42
4.1.4 OKRĘTOWE SILNIKI TŁOKOWE 44 10 54
4.1.5 SIŁOWNIE OKRĘTOWE 32 4 32 68
4.1.6 MASZYNY I URZĄDZENIA OKRĘTOWE 61 16 77
4.1.7 KOTŁY OKRĘTOWE 20 20
4.1.8 CHŁODNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA OKRĘTOWA 25 15 40
4.1.9 PŁYNY EKSPLOATACYJNE 30 11 41
4.1.10 TECHNOLOGIA REMONTÓW 48 66 114
4.1.11 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA OKRĘTOWA 66 4 18 88
4.1.12 AUTOMATYKA OKRĘTOWA 36 8 4 48
4.1.13 OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO 18 18
4.1.14 JĘZYK ANGIELSKI 60 60
4.1.15 BEZPIECZNA EKSPLOATACJA STATKU 10 4 14
4.1.16 MATERIAŁOZNAWSTWO OKRĘTOWE 27 27
4.1.17 GRAFIKA INŻYNIERSKA 54 54
Razem 499 140 144 36 819

Wymagania

Do uzyskania dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy medycznej, dowodzenia siłownią okrętową i świadectwa ratownika oraz:

 1. ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, potwierdzonej w wydanym przez MJE zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, oraz zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej albo
  1. Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna zawierać okres pełnienia obowiązków wachtowych w maszynowni pod nadzorem starszego mechanika albo oficera mechanika wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w książce praktyk.
 2. posiadanie dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego oraz dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w specjalności mechanicznej zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, albo
 3. posiadanie 36-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, w tym co najmniej 24 miesiące praktyki pływania na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej.

Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, powinna zawierać okres pełnienia obowiązków wachtowych w maszynowni pod nadzorem starszego mechanika albo oficera mechanika wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w zaświadczeniu o pełnieniu wachty maszynowej, które powinno zawierać informacje dotyczące: imienia i nazwiska osoby odbywającej wachtę maszynową, nazwy statku, numeru IMO, typu statku, pojemności brutto statku, mocy maszyn głównych, zajmowanego stanowiska, okresu pełnienia wachty maszynowej, nazwy armatora oraz podpis kapitana statku lub starszego oficera mechanika.

Przy ubieganiu się o dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej 6-miesięczna wymagana praktyka pływania, o której mowa w ust. 1, może być zastąpiona praktyką przy budowie, naprawie lub obsłudze maszyn okrętowych w stoczniach, zakładach produkcyjnych i warsztatach mechanicznych.

Dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej uprawnia  do zajmowania stanowiska:

 • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku,
 • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 750 kW.
Mechanik 2 klasy

Poziom zarządzania III/2 konwencji STCW

Cena: 8000 zł

Terminy kursów

– 10.09.2024 – 22.11.2024  

Egzamin – 26-27.11.2024

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356,
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

Ramowy program modelowy

Lp. PRZEDMIOT Liczba godzin
W C L S Σ
I. II. III. IV. V. VI. VII.
6.1 MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 18 4 22
6.2 TERMODYNAMIKA 18 4 22
6.3 TEORIA I BUDOWA OKRĘTU 30 5 35
6.4 OKRĘTOWE SILNIKI TŁOKOWE 42 8 50
6.5 SIŁOWNIE OKRĘTOWE 28 4 14 46
6.6 MASZYNY I URZĄDZENIA OKRĘTOWE 30 4 34
6.7 KOTŁY OKRĘTOWE 23 23
6.8 CHŁODNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA OKRĘTOWA 15 15
6.9 PŁYNY EKSPLOATACYJNE 20 20
6.10 TECHNOLOGIA REMONTÓW 28 2 30
6.11 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA OKRĘTOWA 44 6 50
6.12 AUTOMATYKA OKRĘTOWA 36 4 40
6.13 OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO 15 15
6.14 JĘZYK ANGIELSKI 60 60
6.15 BEZPIECZNA EKSPLOATACJA STATKU 20 10 30
6.16 PRAWO I UBEZPIECZENIA MORSKIE 15 15
Razem 382 87 24 14 507

Wymagania

I. Do uzyskania dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej wymagane jest posiadanie:

 1. dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku oficera mechanika wachtowego, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku oficera mechanika wachtowego, oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym albo
 2. dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku co najmniej oficera mechanika wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej oraz ukończenie szkolenia w MJEtypu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym.

Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale maszynowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.

Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej i zdały egzamin na poziomie zarządzania w dziale maszynowym.

Dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej uprawnia do zajmowania  stanowiska:

 • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku,
 • drugiego oficera mechanika – na każdym statku,
 • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW w żegludze przybrzeżnej;

II. Do uzyskania dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW wymagane jest posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, na stanowisku oficera mechanika wachtowego oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym.

Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale maszynowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.

Dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW uprawnia do zajmowania stanowiska:

 • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku,
 • drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW,
 • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW w żegludze przybrzeżnej;
Starszy oficer mechanik

na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej
III/2 konwencji STCW

koszt kursu – 3000 zł

 

Terminy kursów- 2024 

1. 02.09.2024 – 20.09.2024 – Egzamin – 25.09.2024

2. 14.10.2024 – 29.10.2024 – Egzamin -30.10.2024

 

 Prosimy o wcześniejsze zapisy.

Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356,
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

 

Przedmioty egzaminacyjne

Funkcja: Mechanika okrętowa:

 1. Okrętowe silniki tłokowe
 2. Siłownie okrętowe
 3. Materiałoznawstwo okrętowe
 4. Język angielski

Funkcja: Dbałość o statek i opieka nad ludźmi

 1. Prawo i ubezpieczenia morskie
 2. Ochrona środowiska morskiego
 3. Zarządzanie bezpieczną eksploatacją

Wymagania

Do uzyskania dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej wymagane jest zdanie egzaminu na ten dyplom oraz posiadanie:

 1. dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika, przy czym 6 miesięcy wymaganej praktyki może być zastąpione praktyką pływania na stanowisku starszego oficera mechanika na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW, albo
 2. dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 3000 kW i powyżej, dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW oraz dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika nabytej po uzyskaniu obu dyplomów.

Dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej uprawniający do zajmowania stanowiska:

 • starszego oficera mechanika – na każdym statku,
 • drugiego oficera mechanika – na każdym statku,
 • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku;

Do uzyskania dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW wymagane jest posiadanie:

 1. dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW oraz dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym albo
 2. dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej oraz dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika.

Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej i zdały egzamin na poziomie zarządzania w dziale maszynowym.

Dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW uprawniający do zajmowania stanowiska:

 • oficera mechanika wachtowego – na każdym statku,
 • drugiego oficera mechanika – na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW,
 • drugiego oficera mechanika – na każdym statku, pod warunkiem posiadania dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej,
 • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW;
Oficer mechanik żeglugi krajowej

Terminy kursów

( nieobowiązkowe ) w zależności od zgłoszeń

Ramowy program modelowy

Lp. PRZEDMIOT Liczba godzin
W C L S Σ
I. II. III. IV. V. VI. VII.
7.1 MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 6 6
7.2 TERMODYNAMIKA 16 16
7.3 TEORIA I BUDOWA OKRĘTU 12 2 14
7.4 OKRĘTOWE SILNIKI TŁOKOWE 20 2 22
7.5 SIŁOWNIE OKRĘTOWE 14 15 29
7.6 MASZYNY I URZĄDZENIA OKRĘTOWE 38 8 46
7.7 KOTŁY OKRĘTOWE 14 14
7.8 CHŁODNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA OKRĘTOWA 12 2
7.9 PŁYNY EKSPLOATACYJNE 4 4
7.10 TECHNOLOGIA REMONTÓW 20 17 37
7.11 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA OKRĘTOWA 10 10
7.12 AUTOMATYKA OKRĘTOWA 16 4 20
7.13 OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO 6 6
7.14 JĘZYK ANGIELSKI 40 40
7.15 BEZPIECZNA EKSPLOATACJA STATKU 6 6
7.16 MATERIAŁOZNAWSTWO OKRĘTOWE 12 4 16
7.17 PRAWO I UBEZPIECZENIA MORSKIE 12 12
Razem 18 12 4 4 312

Wymagania

Do uzyskania dyplomu oficera mechanika w żegludze krajowej wymagane jest:

 1. posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku motorzysty na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej oraz zdanie egzaminu na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej albo
 2. ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego oraz dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku motorzysty oraz zdanie egzaminu na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej, albo
 3. ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej co najmniej na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania, lub na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku motorzysty oraz zdanie egzaminu na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej;
  4. ukończenie nauki w MJE typu C kształcącej co najmniej na dyplom oficera wachtowego w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik mechanik okrętowy oraz 6-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach morskich na stanowisku motorzysty, albo
  5. posiadanie dyplomu starszego motorzysty lub dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, lub dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW, lub dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej , lub dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW.

  Ustala się następujące uprawnienia zawodowe posiadaczy dyplomu oficera mechanika w żegludze krajowej, uprawniającego do zajmowania stanowiska:
 • motorzysty wachtowego – na każdym statku w żegludze krajowej;
 • oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 1100 kW – w żegludze krajowej;
 • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 1100 kW – w żegludze krajowej.

Zapisz się już teraz

Szybko zapiszesz się na nasz kurs korzystając z formularza.