Kursy podstawowe

Techniki ratunkowe ITR

Indywidualne techniki ratunkowe - uaktualnienie

 

VI/1 konwencji STCW

koszt- 350 zł ( obejmuje koszt kursu i wydania świadectwa )

Wymagania

Poprzednie świadectwo przeszkolenia w zakresie ITR  (Indywidualne Techniki Ratunkowe), które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia i 6-miesieczna praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat .  Dokumenty należy przynieść osobiście lub wysłać mailem ich skan oszgm@post.pl.

Inne

Świadectwo w zakresie ITR jest ważne 5 lat

BASEN

Uczestnicy kursu ITR zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne strój kąpielowy, bądź kąpielówki (przylegające) , ręcznik, czepek (dla każdego obowiązkowy)  i klapki, dowód osobisty.

Zajęcia praktyczne na basenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
( dojazd autokarem z ośrodka)

W lipcu i sierpniu zajęcia na basenie w hotelu MERCURY.

 

Najbliższe terminy kursu:

każda środa- rozpoczęcie godz. 8.00

22.05.2024
29.05.2024
05.06.2024
12.06.2024
19.06.2024
26.06.2024
03.07.2024
10.07.2024
17.07.2024
24.07.2024
31.07.2024
07.08.2024
14.08.2024
21.08.2024
28.08.2024

 

Prosimy o zapisy telefoniczne: 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe: oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

 

 

 

Indywidualne techniki ratunkowe - uaktualnienie

VI/1 konwencji STCW

cena: 300 zł

Wymagania

Poprzednie świadectwo przeszkolenia w zakresie ITR  (Indywidualne Techniki Ratunkowe), które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia i 6-miesieczna praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat .  Dokumenty należy przynieść osobiście lub wysłać mailem ich skan oszgm@post.pl.

Inne

Świadectwo w zakresie ITR jest ważne 5 lat

BASEN

Uczestnicy kursu ITR zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne strój kąpielowy, bądź kąpielówki (przylegające) , ręcznik, czepek i klapki, dowód osobisty.

Zajęcia praktyczne na pływalni Krytej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
– Gdynia , Aleja Jana Pawła II 3 ( chwilowo zawieszone)

Ze względu na dużą ilość osób chętnych i ograniczenie osób, które możemy przyjąć na jedno szkolenie,  prosimy o wcześniejsze  zgłoszenia i dostarczenie dokumentów osobiście lub przesłanie  mailem, z adnotacją w jakim terminie będą Państwo robili kurs.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW. 

Informujemy, że zajęcia teoretyczne są realizowane  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia praktyczne w siedzibie Ośrodka ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 maja 2020 – poz. 871,  zmieniające  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID19.

Najbliższe terminy szkolenia:

 

 

07.09.2020 – ZAJĘCIA WYKŁADY ONLINE  09;00 , BASEN – ŚRODA

14.09.2020 – ZAJĘCIA WYKŁADY ONLINE  09;00 , BASEN – ŚRODA

21.09.2020 – ZAJĘCIA WYKŁADY ONLINE  09;00 , BASEN – ŚRODA

28.09.2020 – ZAJĘCIA WYKŁADY ONLINE  09;00 , BASEN – ŚRODA

 

Prosimy o zapisy telefoniczne: 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe: oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Ratownika morskiego

VI/2.1 konwencji STCW

cena: 600 zł

Wymagania

Posiadanie aktualnego świadectwa w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych (ITR) oraz posiadanie co najmniej 6-miesiecznej praktyki pływania na statkach morskich , 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo Ratownika morskiego jest ważne 5 lat

Terminy

 

ZAPISY TELEFONICZNE

Informujemy, że do dnia 07.06.2020  zajęcia teoretyczne są realizowane  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia praktyczne w siedzibie Ośrodka ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 maja 2020 – poz. 871,  zmieniające  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID19.

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.

Prosimy o zapisy telefoniczne: 58-620-41-65 lub 792-610-356 
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Godzina rozpoczęcia

08:00

Pierwsza pomoc medyczna

VI/4.1 konwencji STCW
Cena: 400 zł

Wymagania

Posiadanie świadectwa przeszkolenia z elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej. Prosimy o przesłanie skanu w/w certyfikatu przed rozpoczęciem kursu na adres mailowy: oszgm@post.pl

Inne

Świadectwo w zakresie pierwszej pomocy medycznej jest ważne bezterminowo.

Terminy

 

21.09.2020 – 23.09.2020

Prosimy o zapisy telefoniczne  : 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.

Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
VI/1 konwencji STCW

Cena: 250 zł
Wymagania: BRAK

Inne
Świadectwo w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej jest ważne bezterminowo

 

Najbliższy termin: 

07.09.2020

21.09.2020

Prosimy o zapisy telefoniczne : 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Godzina rozpoczęcia: – 

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym (medical care)

VI/4.2 konwencji STCW

cena: 600 zł

Wymagania

Posiadanie świadectwa w zakresie elementarnej pomocy medycznej  oraz świadectwa w zakresie  pierwszej pomocy medycznej. 

Prosimy o przesłanie skanu w/w certyfikatów przed rozpoczęciem kursu na adres mailowy: oszgm@post.pl

Inne

Świadectwo w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care) jest ważne 5 lat.

Terminy

zbieramy grupę

 

 

21.09.2020 – 24.09.2020

 

 

 

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.

Prosimy o zapisy telefoniczne: 58-620-41-65 lub 792-610-356 

oraz mailowe:

oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Sprawowanie opieki medycznej na chorym - uaktualnienie

VI/4.2 konwencji STCW

cena: 250 zł

Wymagania

Posiadanie świadectw przeszkolenia w zakresie  elementarnej pomocy medycznej, pierwszej pomocy medycznej oraz sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care) , które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia .

Prosimy o przesłanie skanu w/w certyfikatów przed rozpoczęciem kursu na adres mailowy: oszgm@post.pl

Inne

Świadectwo w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care) jest ważne 5 lat

Terminy

Informujemy, że do dnia 07.06.2020  zajęcia teoretyczne są realizowane  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia praktyczne w siedzibie Ośrodka ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 maja 2020 – poz. 871,  zmieniające  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID19.

Najbliższy termin szkolenia:

 

07.09.2020

 

W sprawie zapisów prosimy o kontakt telefoniczny:
792-610-356 lub 58-620-41-65
lub mailowy:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.

Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy

VI/1 konwencji STCW

cena: 350 zł

Wymagania

Na kursy pożarowe stopnia podstawowego brak jest wymagań wstępnych.

Inne

Świadectwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego  jest ważne 5 lat

W czwartek  odbywają się zajęcia praktyczne (poligon pożarowy). Uczestnicy poligonu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych ( chwilowo nieaktualne)

 

Terminy

 • Informujemy, że  zajęcia teoretyczne są realizowane  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia praktyczne w siedzibie Ośrodka ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 maja 2020 – poz. 871,  zmieniające  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID19.O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.

  Najbliższy termin kursu:

 • 07.09.2020
 • 21.09.2020

  Prosimy o zapisy telefoniczne: 58-620-41-65 lub 792-610-356 
  oraz mailowe:
  oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy - uaktualnienie

VI/3 konwencji STCW

cena: 230 zł

Wymagania

Poprzednie świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego , które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia i 6-miesięczna praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat .  Dokumenty należy przynieść osobiście lub wysłać mailem ich skan oszgm@post.pl.

Kopie dokumentów należy dostarczyć osobiście lub wysłać mailem : oszgm@post.pl

Informujemy, że  zajęcia teoretyczne są realizowane  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia praktyczne w siedzibie Ośrodka ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 maja 2020 – poz. 871,  zmieniające  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID19.

Najbliższe terminy szkolenia :

KAŻDY WTOREK

1 dzień – zajęcia teoretyczne prowadzone online – godzina 09:00 

2 dzień – ŚRODA ćwiczenia praktyczne na poligonie pożarowym w siedzibie Ośrodka

 

08.09.2020 

15.09.2020

22.09.2020

29.09.2020

W sprawie zapisów prosimy o kontakt telefoniczny:

792-610-356 lub 58-620-41-65 lub mailowy:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie

Inne

Świadectwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego  jest ważne 5 lat

Uczestnicy poligonu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych. ( chwilowo nieaktualne ) 

Ochrona przeciwpożarowa - stopień wyższy

VI/3 konwencji STCW

cena: 500 zł

Wymagania

posiadanie aktualnego świadectwa ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

Inne

Świadectwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego  jest ważne 5 lat

Uczestnicy poligonu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne  kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych.

Terminy:

w zalezności od zgłoszeń

 

 

Informujemy, że zajęcia teoretyczne są realizowane  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia praktyczne w siedzibie Ośrodka ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 maja 2020 – poz. 871,  zmieniające  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID19.

O wszelkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.
Prosimy o zapisy telefoniczne na dalsze terminy  : 58-620-41-65 lub 792-610-356 oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Ochrona przeciwpożarowa - stopień wyższy - uaktualnienie

VI/1 konwencji STCW

cena: 230 zł

Wymagania

Posiadanie aktualnego przeszkolenia w zakresie ochrony stopnia podstawowego oraz przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia oraz 6-miesięczną praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat.

Kopie dokumentów należy dostarczyć osobiście lub wysłać mailem skan dokumentów (poprzednie świadectwo ochrony przeciwpożarowej oraz skan)

 Najbliższe terminy zajęć:


1 dzień – zajęcia teoretyczne online – 13:30
2 dzień – zajęcia teoretyczne online – 12:30
3 dzień – ćwiczenia praktyczne na poligonie przeciwpożarowym  w siedzibie Ośrodka w zorganizowanych grupach.

KAŻDY PONIEDZIAŁEK :

 

07.09.2020

14.09.2020

21.09.2020

28.09.2020


W sprawie zapisów prosimy o kontakt telefoniczny:
792-610-356 lub 58-620-41-65 lub mailowy:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.

 

Inne

Świadectwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego  jest ważne 5 lat

W czwartek odbywają się zajęcia praktyczne (poligon pożarowy). Uczestnicy poligonu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne  kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych.

Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

VI/1 konwencji STCW

cena: 250 zł

Wymagania

BRAK

Inne

świadectwo w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólne jest ważne bezterminowo

Terminy

 • Prosimy o zapisy telefoniczne: 58-620-41-65 lub 792-610-356 
  oraz mailowe:
  oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Problematyka ochrony na statku

VI/6.1 konwencji STCW

cena: 200 zł

Wymagania

BRAK

Inne

Świadectwo w zakresie problematyki ochrony na statku ( security awarness) jest ważne bezterminowo

Terminy:

14.09.2020

28.09.2020

 

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.
Prosimy o zapisy telefoniczne  : 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

VI/6.4 konwencji STCW

cena: 200 zł

Wymagania

BRAK

Inne

Świadectwo dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony ( security duties) jest ważne bezterminowo

Terminy:

14.09.2020

28.09.2020

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.
Prosimy o zapisy telefoniczne  : 58-620-41-65 lub 792-610-356 
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Godzina rozpoczęcia

Oficera ochrony statku (Ship Security Officer)

VI/5 konwencji STCW , sekcja A-VI/5 kodu konwencji STCW

cena: 600 zł

Wymagania

Posiadanie 12-miesiecznej praktyki pływania na statkach morskich. Prosimy przynosić na kurs książeczkę żeglarska w celu zweryfikowania praktyki morskiej oraz jedno zdjęcie do świadectwa

Inne

Świadectwo Oficera Ochrony Statku (SSO) jest ważne bezterminowo

 

Terminy

Informujemy, że do dnia 07.06.2020  zajęcia teoretyczne są realizowane  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia praktyczne w siedzibie Ośrodka ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 maja 2020 – poz. 871,  zmieniające  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID19.

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.

Prosimy o zapisy telefoniczne: 58-620-41-65 lub 792-610-356 
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Godzina rozpoczęcia

Ratownika morskiego - uaktualnienie

VI/2.1 konwencji STCW

cena: 250 zł

Wymagania

Posiadanie aktualnego świadectwa w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych (ITR), świadectwa ratownika morskiego, które utraciło ważność nie później niż rok wstecz oraz posiadanie co najmniej 6-miesiecznej praktyki pływania na statkach morskich, 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo Ratownika morskiego jest ważne 5 lat

 


Najbliższe terminy  kursu:

KAŻDY PIĄTEK

 08:00 

 

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.

Prosimy o zapisy telefoniczne: 58-620-41-65 lub 792-610-356

oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.p

 

Godzina rozpoczęcia

09:00

Starszego ratownika

VI/2.2 konwencji STCW

cena: 1700 zł

Wymagania

Posiadanie ważnego świadectwa ratownika oraz ważnego świadectwa Indywidualnych Technik Ratunkowych (ITR)

Inne

Świadectwo Starszego ratownika jest ważne 5 lat

Terminy

według zgłoszeń

 

Godzina rozpoczęcia

Starszego ratownika - uaktualnienie

VI/2.2 konwencji STCW

cena: ____ zł

Wymagania

Posiadanie ważnego świadectwa ratownika oraz ważnego świadectwa Indywidualnych Technik Ratunkowych(ITR)

Inne

Świadectwo Starszego ratownika jest ważne 5 lat

Terminy

według zgłoszeń

 

Godzina rozpoczęcia

W zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej

VI/2.2 konwencji STCW

Cena: ____ zł

Wymagania

__________

Inne

_______

Terminy

________

 

Godzina rozpoczęcia

________

Zapisz się już teraz

Szybko zapiszesz się na nasz kurs korzystając z formularza.