Płatności za szkolenia przyjmujemy w siedzibie Ośrodka gotówką lub kartą płatniczą. 

numer konta : 85 1240 5354 1111 0010 4922 3193

Bank PEKAO S.A. IV Oddział w Gdyni 

INFORMACJA

Od 1 stycznia 2020 r. został dodany art. 106b ust. 5 ustawy o VAT.
Przepis ten, w przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem, pozwoli wystawić fakturę na rzecz podatnika, tylko w sytuacji, gdy na paragonie został wskazany jego numer NIP. Po tej zmianie, jeżeli sprzedaż zostanie udokumentowana paragonem:

1) z numerem VAT nabywcy – na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na podatnika, którego numer NIP został wskazany na paragonie,

2) bez numeru VAT nabywcy – na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na nabywcę jako osobę prywatną; w szczególności na takiej fakturze nie będzie mógł zostać wskazany numer NIP nabywcy; taka faktura nie będzie uprawniała do odliczeniaz niej VAT.