Kursy podstawowe

Ratownik morski- UAKTUALNIENIE

Ratownik morski - uaktualnienie

koszt : 280 zł (obejmuje kurs oraz wydanie świadectwa przez Urząd Morski)

Wymagania

Posiadanie aktualnego przeszkolenia ratownika, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia oraz 6-miesieczną praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat.
Kopie dokumentów należy wysłać mailem skan dokumentów (poprzednie świadectwo ratownika oraz skan książeczki żeglarskiej 1 strona ze zdjęciem oraz ostatnie kontrakty –  6 miesięcy wypływania )VI/2.1 konwencji STCW.


ZAPISY MAILOWE

oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

 

Najbliższe terminy  kursu:

co drugi piątek – rozpoczęcie godz. 9.00

24.05.2024
07.06.2024
21.06.2024
05.07.2024
19.07.2024
02.08.2024
23.08.2024

Po przesłaniu maila z dokumentami prosimy o oczekiwanie na maila zwrotnego z informacjami dotyczącymi szkolenia.

 

Indywidualne techniki ratunkowe

VI/1 konwencji STCW

cena: 450 zł

Wymagania

brak wymagań wstępnych do przystąpienia do kursu ITR (indywidualne techniki ratunkowe )

Inne

Świadectwo w zakresie ITR jest ważne 5 lat

BASEN

Uczestnicy kursu ITR zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne strój kąpielowy lub  kąpielówki , ręcznik, czepek  i klapki, dowód osobisty.
Basen na Pływalni Krytej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – Gdynia , Aleja Jana Pawła II 3

Zajęcia praktyczne na basenie odbywają się w środę  ( chwilowo zawieszone)

 

Terminy:

07.09-09.09.2020

21.09 – 23.09.2020

 

 

Informujemy, że zajęcia teoretyczne są realizowane  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia praktyczne w siedzibie Ośrodka ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 maja 2020 – poz. 871,  zmieniające  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID19.

Przeprowadzenie wykładów możliwe jest online. Ćwiczenia praktyczne będziemy realizować po uzyskaniu możliwości korzystania z basenów.

Indywidualne techniki ratunkowe - uaktualnienie

VI/1 konwencji STCW

cena: 320 zł ( obejmuje koszt kursu i wydania świadectwa )

Wymagania

Poprzednie świadectwo przeszkolenia w zakresie ITR  (Indywidualne Techniki Ratunkowe), które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia i 6-miesieczna praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat .  Dokumenty należy przynieść osobiście lub wysłać mailem ich skan oszgm@post.pl.

Inne

Świadectwo w zakresie ITR jest ważne 5 lat

BASEN

Uczestnicy kursu ITR zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne strój kąpielowy, bądź kąpielówki (przylegające) , ręcznik, czepek (dla każdego obowiązkowy)  i klapki, dowód osobisty.

Zajęcia praktyczne na pływalni Akademii Marynarki Wojennej  w Gdyni ( dojazd wspólny autokarem z Ośrodka)

Ze względu na dużą ilość osób chętnych i ograniczenie osób, które możemy przyjąć na jedno szkolenie,  prosimy o wcześniejsze  zgłoszenia i dostarczenie dokumentów osobiście lub przesłanie  mailem, z adnotacją w jakim terminie będą Państwo robili kurs.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW. 

Najbliższe terminy szkolenia:

KAŻDA ŚRODA – zajęcia stacjonarne

rozpoczęcie godz. 8.00

Pierwsza pomoc medyczna

VI/4.1 konwencji STCW
Cena: 400 zł

Wymagania

Posiadanie świadectwa przeszkolenia z elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej. Prosimy o przesłanie skanu w/w certyfikatu przed rozpoczęciem kursu na adres mailowy: oszgm@post.pl

Inne

Świadectwo w zakresie pierwszej pomocy medycznej jest ważne bezterminowo.

Terminy

 

w zależności od zgłoszeń

( termin 29.03-01.04.2021) – odwołany

Prosimy o zapisy telefoniczne  : 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.

Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
VI/1 konwencji STCW

Cena: 250 zł
Wymagania: BRAK

Inne
Świadectwo w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej jest ważne bezterminowo

 

Najbliższy termin: 

07.09.2020

21.09.2020

Prosimy o zapisy telefoniczne : 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Godzina rozpoczęcia: – 

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym (medical care)

VI/4.2 konwencji STCW

cena: 600 zł

Wymagania

Posiadanie świadectwa w zakresie elementarnej pomocy medycznej  oraz świadectwa w zakresie  pierwszej pomocy medycznej. 

Prosimy o przesłanie skanu w/w certyfikatów przed rozpoczęciem kursu na adres mailowy: oszgm@post.pl

Inne

Świadectwo w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care) jest ważne 5 lat.

Terminy

w zależności od zgłoszeń

 

 

 

 

 

 

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.

Prosimy o zapisy telefoniczne: 58-620-41-65 lub 792-610-356 

oraz mailowe:

oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Sprawowanie opieki medycznej na chorym - uaktualnienie

.VI/4.2 konwencji STCW

cena: 250 zł

Wymagania

Posiadanie świadectw przeszkolenia w zakresie  elementarnej pomocy medycznej, pierwszej pomocy medycznej oraz sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care) , które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia .

Prosimy o przesłanie skanu w/w certyfikatów przed rozpoczęciem kursu na adres mailowy: oszgm@post.pl

Inne

Świadectwo w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care) jest ważne 5 lat.

Terminy:

 

zgodnie ze zgłoszeniami

 

 

W sprawie zapisów prosimy o kontakt telefoniczny:
792-610-356 lub 58-620-41-65
lub mailowy:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.

Ochrona przeciwpożarowa - stopień wyższy - uaktualnienie

 VI/1 konwencji STCW

cena: 260 zł ( obejmuje koszt kursu i wydania świadectwa )

Wymagania

Posiadanie aktualnego przeszkolenia w zakresie ochrony stopnia podstawowego oraz przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia oraz 6-miesięczną praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat.

Kopie dokumentów należy dostarczyć osobiście lub wysłać mailem skan dokumentów (poprzednie świadectwo ochrony przeciwpożarowej oraz skan)

Najbliższe terminy zajęć:


KAŻDY CZWARTEK – zajęcia stacjonarne
rozpoczęcie godz. 8.00 – w siedzibie ośrodka

02.09.2021
09.09.2021
16.09.2021
23.09.2021
30.09.2021

W sprawie zapisów prosimy o kontakt telefoniczny:

792-610-356 lub 58-620-41-65 lub mailowy:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.

Inne

Świadectwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego  jest ważne 5 lat

W czwartek odbywają się zajęcia praktyczne (poligon pożarowy). Uczestnicy poligonu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne  kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych.
UWAGA:
Ze względu na konieczność bieżącej dezynfekcji masek tlenowych od aparatów powietrznych prosimy kobiety uczestniczące w zajęciach poligonowych o zmycie makijażu przed zajęciami.

Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy

VI/1 konwencji STCW

cena: 350 zł

Wymagania

Na kursy pożarowe stopnia podstawowego brak jest wymagań wstępnych.

Inne

Świadectwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego  jest ważne 5 lat

W czwartek  odbywają się zajęcia praktyczne (poligon pożarowy). Uczestnicy poligonu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych ( chwilowo nieaktualne)

 

Terminy

 • Informujemy, że  zajęcia teoretyczne są realizowane  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia praktyczne w siedzibie Ośrodka ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 maja 2020 – poz. 871,  zmieniające  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID19.

  O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.

  Najbliższy termin kursu:

 • 07.09.2020

 • 21.09.2020

  Prosimy o zapisy telefoniczne: 58-620-41-65 lub 792-610-356 
  oraz mailowe:
  oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy - uaktualnienie

VI/3 konwencji STCW

cena: 260 zł ( obejmuje koszt kursu i wydania świadectwa przez Urząd Morski)

Wymagania

Poprzednie świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego , które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia i 6-miesięczna praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat .  Dokumenty należy przynieść osobiście lub wysłać mailem ich skan oszgm@post.pl.

Kopie dokumentów należy dostarczyć osobiście lub wysłać mailem : oszgm@post.pl

Najbliższe terminy szkolenia :

KAŻDA ŚRODA – zajęcia stacjonarne

rozpoczęcie godz. 15.00 w siedzibie Ośrodka

15.09.2021
22.09.2021
29.09.2021

Zajęcia realizowane w systemie stacjonarnym.

 W sprawie zapisów prosimy o kontakt telefoniczny:

792-610-356 lub 58-620-41-65 lub mailowy:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie

Inne

Świadectwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego  jest ważne 5 lat

Uczestnicy poligonu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych. 

UWAGA:
Ze względu na konieczność bieżącej dezynfekcji masek tlenowych od aparatów powietrznych prosimy kobiety uczestniczące w zajęciach poligonowych o zmycie makijażu przed zajęciami.

Ochrona przeciwpożarowa - stopień wyższy

VI/3 konwencji STCW

cena: 500 zł

Wymagania

posiadanie aktualnego świadectwa ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

Inne

Świadectwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego  jest ważne 5 lat

Uczestnicy poligonu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne  kombinezon roboczy lub kombinezon jednorazowy, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych.

Terminy:

w zalezności od zgłoszeń

 

 

Informujemy, że zajęcia teoretyczne są realizowane  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia praktyczne w siedzibie Ośrodka ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 maja 2020 – poz. 871,  zmieniające  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID19.

O wszelkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.
Prosimy o zapisy telefoniczne na dalsze terminy  : 58-620-41-65 lub 792-610-356 oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

VI/1 konwencji STCW

cena: 250 zł

Wymagania

BRAK

Inne

świadectwo w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólne jest ważne bezterminowo

Terminy

 • Prosimy o zapisy telefoniczne: 58-620-41-65 lub 792-610-356 
  oraz mailowe:
  oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Problematyka ochrony na statku

VI/6.1 konwencji STCW

cena: 200 zł

Wymagania

BRAK

Inne

Świadectwo w zakresie problematyki ochrony na statku ( security awarness) jest ważne bezterminowo

Terminy:

na zapisy

 

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.
Prosimy o zapisy telefoniczne  : 58-620-41-65 lub 792-610-356
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

VI/6.4 konwencji STCW

cena: 200 zł

Wymagania

BRAK

Inne

Świadectwo dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony ( security duties) jest ważne bezterminowo

Terminy:

na zapisy 

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.
Prosimy o zapisy telefoniczne  : 58-620-41-65 lub 792-610-356 
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Godzina rozpoczęcia

Oficera ochrony statku (Ship Security Officer)

VI/5 konwencji STCW , sekcja A-VI/5 kodu konwencji STCW

cena: 600 zł

Wymagania

Posiadanie 12-miesiecznej praktyki pływania na statkach morskich. Prosimy przynosić na kurs książeczkę żeglarska w celu zweryfikowania praktyki morskiej oraz jedno zdjęcie do świadectwa

Inne

Świadectwo Oficera Ochrony Statku (SSO) jest ważne bezterminowo

 

Terminy

Informujemy, że do dnia 07.06.2020  zajęcia teoretyczne są realizowane  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia praktyczne w siedzibie Ośrodka ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 maja 2020 – poz. 871,  zmieniające  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID19.

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.

Prosimy o zapisy telefoniczne: 58-620-41-65 lub 792-610-356 
oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

Godzina rozpoczęcia

Ratownika morskiego - uaktualnienie

VI/2.1 konwencji STCW

cena: 250 zł

Wymagania

Posiadanie aktualnego świadectwa w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych (ITR), świadectwa ratownika morskiego, które utraciło ważność nie później niż rok wstecz oraz posiadanie co najmniej 6-miesiecznej praktyki pływania na statkach morskich, 1 zdjęcie

Inne

Świadectwo Ratownika morskiego jest ważne 5 lat

Terminy

Informujemy, że zajęcia teoretyczne są realizowane  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia praktyczne w siedzibie Ośrodka ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 maja 2020 – poz. 871,  zmieniające  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID19.


Najbliższe terminy  kursu:

KAŻDY CZWARTEK ZAJĘCIA ONLINE

 

10.09.2020 czwartek

17.09.2020 czwartek

24.09.2020 czwartek

01.10.2020 czwartek

O wszystkich zmianach będziemy informowali na naszej stronie.

Prosimy o zapisy telefoniczne: 58-620-41-65 lub 792-610-356

oraz mailowe:
oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.p

 

Godzina rozpoczęcia

09:00

Starszego ratownika

VI/2.2 konwencji STCW

cena: 1700 zł

Wymagania

Posiadanie ważnego świadectwa ratownika oraz ważnego świadectwa Indywidualnych Technik Ratunkowych (ITR)

Inne

Świadectwo Starszego ratownika jest ważne 5 lat

Terminy

według zgłoszeń

 

Godzina rozpoczęcia

Starszego ratownika - uaktualnienie

VI/2.2 konwencji STCW

cena: ____ zł

Wymagania

Posiadanie ważnego świadectwa ratownika oraz ważnego świadectwa Indywidualnych Technik Ratunkowych(ITR)

Inne

Świadectwo Starszego ratownika jest ważne 5 lat

Terminy

według zgłoszeń

 

Godzina rozpoczęcia

W zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej

VI/2.2 konwencji STCW

Cena: ____ zł

Wymagania

__________

Inne

_______

Terminy

________

 

Godzina rozpoczęcia

________

Zapisz się już teraz

Szybko zapiszesz się na nasz kurs korzystając z formularza.